Životno osiguranje

Verovatno ste više puta u toku života bili u prilici da čujete ponešto o životnom osiguranju i mogućnostima koje ono pruža, ali sama činjenica da trenutno iščitavate ove redove govori u prilog da Vas zanimaju konkretnije informacije. Svrha ovog sajta jeste da Vam pružimo što adekvatnije odgovore na pitanja, a ako kojim slučajem imate neko dodatno možete nas kontaktirati OVDE i mi ćemo Vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

Osnovna pitanja koja se najčešće postavljaju su: zašto i kada ući u program životnog osiguranja i kako odabrati koja, od kompanija na ovim prostorima, najbolje može odgovoriti našim potrebama.

Što se tiče ulaska u osiguranje možemo Vam reći da nikada nije kasno, ali što pre to bolje, jer mlađi ljudi predstavljaju manji rizik za osiguravajuće kompanije te je samim tim i finansijski povoljnije. Zašto se osigurati i koju kompaniju izabrati malo su kompleksnija pitanja, pa samim tim zahtevaju malo duže objašnjenje.

Osiguranje, tj. štednja kroz osiguranje pruža Vam mogućnost da stvorite kapital za bezbrižnu budućnost, treće doba, finansijsku sigurnost za sebe i svoje najbliže, kapital za školovanje dece, a zašto da ne i za putovanje na neku egzotičnu destinaciju, automobil ili stambeni prostor.

Svesni smo činjenice da savremeno doba diktira brz način života i velike troškove, pa su samim tim retki oni koji sami imaju naviku da za neke svoje potrebe u budućnosti odvajaju sistemski i disciplinovano na vreme, bez da tu uštedjevinu potroše prvom prilikom kada iskrsne iznenadna potreba za vanstandardnim troškom. Ukoliko štedite kroz osiguranje pruža Vam se mogućnost da simboličnim izdvajanjem na mesečnom, kvartalnom, polugodišnjem ili godišnjem nivou obezbedite znatnu količinu novca za buduće potrebe, ali imate i pogodnost da kroz dopunska osiguranja zaštitite sebe, a samim tim i vaše najmilije od nepredviđenih okolnosti koje bi mogle da Vas zadese.

Bilo da je u pitanju nezgoda koja je ostavila trajne posledice, teža bolest, hiruška intervencija ili boravak u bolnici, uz svoju polisu imate zagarantovanu isplatu sume za koju ste se sami opredelili prilikom potpisivanja ugovora, te bi taj period lakše finansijski prebrodili i nastavili sa uobičajenim načinom života. U zavisnosti od Vaših zahteva i potreba i u skladu sa Vašim mogućnostima napravi se ponuda koja je individualna i samim tim najbolja za Vas. Bitna činjenica je da je osiguranje proizvod koji se kupuje unapred, jer kasno je kada se nešto desi.

Navešćemo Vam najzastupljenije oblike osiguranja kod većine vodećih osiguravajućih kompanija.

 

 • Štednja za školovanje dece

Podrazumeva dugoročnu štednju gde osigurano dete može imati od 0-18 godina mada postoji i dečiji program sa štednjom do 25-te godine života. Osigurane sume se mogu podići odjednom ili na 4, 5, 6 ili 7 godina, u godišnjim ili mesečnim ratama.Ugovarači su uglavnom roditelji ili bliski rođaci koji na vreme žele da obezbede mogućnost detetu da se nakon punoletstva školuje gde želi ili započne sopstveni biznis.

Kod ovog osiguranja, ukoliko se desi smrt Ugovarača, isplaćuje se novac detetu po uslovima iz Ugovora. Uz ovu vrstu osiguranja mogu se ugovoriti i dopunska osiguranja za dete i najčešće su to osiguranja od loma kostiju i hirurške intervencije.

Za ugovaranje ovog osiguranja potrebna Vam je lična karta, fotokopija Izvoda iz matične knjige rođenih za dete i sredstva za prvu premiju.

 

 • Osiguranje za penzionere

Uglavnom doživotno osiguranje namenjeno starijoj populaciji koja ima želju da finansijski obezbedi članove porodice, prijatelje i nakon svoje smrti.

Takva osiguranja ne zahtevaju Zdravstveni upitnik ali imaju period odloženosti najduže do dve godine gde se vraća uloženi novac ukoliko se desi ranija smrt osiguranika. Svote novca bira sam osiguranik.

Potrebna dokumentacija je lična karta i sredstva za prvu ratu premije.

 • Osiguranje kredita

Riziko osiguranje je osiguranje koje Vam pruža mogućnost da zaštitite svoju porodicu od finansijske odgovornosti ukoliko ste podigli bilo koju vrstu kredita na svoje ime.

U slučaju Vaše smrti Osiguravajuća kuća isplaćuje preostale rate, bilo da se radi o stambenom ili keš kreditu. Visina premije zavisi od visine kredita, ali u usporedbi sa zaštitom koju pruža spada u jeftino sprečavanje rizika. Od dokumentacije su potrebni kopija anuitetnog plana i Ugovora o kreditu, zahtev za vinkulaciju, lična karta i prva rata premije.

 

 • Mešovito osiguranje

Dugoročna štednja sa mogućnošću pokrivanja rizika. Kao što smo i pominjali osiguranje je dugoročna štednja za određenu namenu. Ono što razlikuje ovu vrstu štednje od štednje u banci je što je pokriven rizik od smrti. Ukoliko se desi prirodna smrt osiguranika novac koji bi on podigao datuma naznačenog na Ugovoru isplaćuje se korisniku bez obzira koliko je prošlo od početka osiguranja (ovo varira u zavisnosti od osiguravajuće kompanije).

U slučaju smrti usled nezgode, u zavisnosti od programa Osiguravajuće kuće, isplaćuje se 1, 2 ili čak 3 osigurane sume, ukoliko je tako dogovoreno. To su osnovni rizici. Program osiguranja koji ste izabrali ne može da se menja, ali skoro sve ostalo može: dužina trajanja, dinamika plaćanja, visina premije, korisnici.

 •  Dopunska osiguranja

Dopunska osiguranja se mogu ugovoriti odmah prilikom sklapanja Ugovora ili bilo kada tokom osiguranja na godišnjicu Vaše polise. Najčešće je osiguranje od posledica nezgode tj. trajnog invaliditeta. Simboličnim ulaganjem Vi ste osigurali svaki svoj unutrašnji i spoljni organ od posledica nezgoda na iznos od procenta osigurane sume.

Uz ovaj program se isplaćuje i svaki dan proveden u bolnici. Ovo je najrasprostranjenije i najzastupljenije dopunsko osiguranje. Međutim, kako bi izašli što bolje u susret svojim klijentima osiguravajuće kuće počinju trku oko, u poslednje vreme, dosta traženog osiguranja, a to je zaštita od nastupanja težih bolesti. Najveća razlika između osiguravajućih kuća se primenjuje upravo kod ove vrste osiguranja. Iako je svima cilj isti, obezbediti novac za lečenje ukoliko se desi neka od težih bolesti, uslovi i cene su od jedne do druge različiti i zato je najbolje ako Vam je ova tema posebno zanimljiva da nas kontaktirate OVDE.

Kod nekih osiguravajućih kuća mogu se ugovoriti hirurške intervencije gde se isplaćuje suma za operaciju nastalu kao posledica nezgode, a kod nekih i kao posledica bolesti. Najbolje pokriće i potpunu zaštitu imate ukoliko uz štednju ugovorite sva tri. Međutim, iako su ulaganja mala, uz sve troškove koje nam život nameće, nekada je i to mnogo. Zato je najbolje da u razgovoru sa profesionalnim savetnikom zajednički otkrijete prioritete, svesni mogućnosti da naknadno možete ugovoriti još neke.

Kako biste rasterećeniji ušli u program osiguranja bitno je da znate činjenicu da je osiguravajućim kućama bitno da i one izađu u susret svojim klijentima i da nam obezbede različite mogućnosti, ukoliko se naši uslovi života promene.

 


 

Opšte je poznato da se u Srbiji na osnovne dijagnostičke procedure čeka i po nekoliko meseci. Kada govorimo o zdravstvenom osiguranju i tome šta ono treba da predstavlja, prve asocijacije treba da budu sigurnost i pomoć u trenutku kada je ona najpotrebnija.

 • Individualno zdravstveno osiguranje

Odabirom dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja možete obezbediti u svakom trenutku brzu i efikasnu pomoć u pronalaženju adekvatnog lekara, ustanove. Često nije lako ni doći do pravog lekara niti dobiti kvalitetnu medicinsku uslugu, a vreme od zakazivanja pregleda do odlaska u zdravstvenu ustanovu može da potraje veoma dugo. Ovaj vid osiguranja pruža Vam mogućnost da na brz i efikasan način obezbedite:

 • organizaciju godišnjih sistematskih pregleda
 • zakazivanje pregleda u najkraćem roku u terminu koji Vama odgovara
 • da vam je u nepredvidivim slučajevima lekar na raspolaganju u svako doba dana i noći
 • pregled lekara opšte prakse i lekara specijaliste, dijagnostičke metode i laboratorijske analize po uputu lekara
 • intervencije u lokalnoj i opštoj anesteziji.
 • zdravstvena zaštita trudnica…

​Kao i kod drugih vrsta osiguranja, različiti paketi, kreirani prema potrebama korisnika, podrazumevaju raznovrsne kombinacije zdravstvenih usluga, pa samim tim i cena zavisi od pokrića koja Vam stoje na raspolaganju.

 • Hiruške intervencije i osiguranje za slučaj teže bolesti

​Svedoci smo da je, na žalost, iznenadni nastanak težih bolesti i neophodnih hiruških intervencija svakodnevno u porastu i da je starosna granica nastanka istih sve niža. Srećom, teže bolesti mogu da se leče, kada se dijagnostikuju na vreme. Ali tada nam je potreban novac.

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje za slučaj hirurških intervencija, odnosno operacija i težih bolesti je vrsta dodatnog dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, koje obezbeđuje jednokratnu isplatu ugovorene naknade osiguraniku u slučaju nastupanja teže bolesti ili hirurške intervencije, odnosno operacije. Ove vrste osiguranja mogu se ugovoriti uz postojeću polisu životnog osiguranja. Ukoliko se tokom trajanja osiguranja dogodi više hirurških intervencija, naknada se isplaćuje za svaku od njih, do visine ugovorene osigurane sume, dok se za slučaj teže bolesti isplaćuje osigurana suma samo za prvu pri čemu se kod nekih paketa osiguranje života nastavlja, a kod nekih prekida isplatom ugovorene sume.

U zavisnosti od programa osiguravajućih kompanija postoje različite teže bolesti koje su obuhvaćene, a od najčešćih izdvajamo:

 • maligni tumori
 • moždani udar
 • infarkt miokarda i dr.

Što se hiruških intervencija tiče, postoje programi koji obuhvataju i do nekoliko stotina operacija kao što su:


– operacije srca,
– abdomena,
– urogenitalne,
– ortopedske i druge operacije

Iznos naknade iz osiguranja zavisi od ugovorene osigurane sume i hirurške intervencije ili operacije koja je izvedena, odnosno teže bolesti koja je nastupila u toku trajanja osiguranja, a obuhvaćena je ovim osiguranjem. Naknada se isplaćuje u odgovarajućem procentu od ugovorene osigurane sume, prema uslovima navedenim u ugovoru.

 


 • Osiguranje koje Vam pruža mogućnost lečenja u inostranstvu – Best doctors

Best Doctors je proizvod osiguranja zdravstvene zaštite koja pokriva trošak lečenja težih oboljenja, uključujući putne i smeštajne troškove, do osiguranog iznosa i pojedinačnih limita. Proizvod je određen za specifična, teška oboljenja čije skupo i specijalizovano lečenje nedovoljno pokriva većina planova zdravstvenog osiguranja.

Do najbolje zdravstvene zaštite dolazi se pretragom mreže koja obuhvata blizu 53.000 lekara u više od 450 specijalnosti!

Best Doctors pruža pokriće za medicinsko lečenje i postupke van Srbije, za sledeće bolesti:

 • Tretman kancera – lečenje svih malignih tumora uključujući leukemiju, sarkom i limfom (osim kožnog limfoma) koje karakteriše nekontrolisani rast, širenje malignih ćelija i invazija na tkiva, kao i lečenje bilo kojih premalignih tumora i karcinoma in-situ koji su ograničeni na epitel iz koga potiču i nisu se raširili na stromu ili okolna tkiva;
 • Koronarna bajpas hirurgija (miokardijalna revaskularizacija) – podvrgavanje hirurškom zahvatu na savet kardiologa konsultanta radi korekcije suženja ili blokade jedne ili više koronarnih arterija premošćavanjem srčane arterije presađivanjem tkiva;
 • Zamena srčanog zaliska – podvrgavanje hirurškom zahvatu na savet kardiologa konsultanta radi zamene ili lečenja jednog ili više srčanih zalistaka;
 • Donacija organa / transplantacija tkiva – hiruruška transplantacija u kojoj osiguranik dobija bubreg, deo jetre, plućno krilo, deo pankreasa ili koštane srži (autologne ili alogene) od živog kompatibilnog donora;
 • Neurohirurgija – svaka hirurška intervencija mozga, nekih drugih intrakranijalnih struktura, kao i benignih tumora na kičmenom stubu

Šta je obezbeđeno?

 • drugo lekarsko mišljenje
 • pronalaženje najbolje zdravstvene zaštite
 • medicinski troškovi
  usluge bolničog lečenja, usluge pružene od strane dnevne klinike ili zdravstvenog centra, transferi i transport kopnenim ili vazdušnim ambulantnim vozilom, usluge pružene živom donoru tokom procesa uzimanja organa…
 • putni troškovi za osiguranika i jednog pratioca, kao i za živog donora u slučaju transplatacije
 • troškovi smeštaja u inostranstvu za osiguranika i jednog pratioca, kao i za živog donora u slučaju transplatacije
 • troškovi repatrijacije   u slučaju da osiguranik i/ili živi donor preminu izvan granica RS, dok se osiguranik nalazi na lečenju, pokriveni su troškovi repatrijacije posmrtnih ostataka u RS
 • troškovi lekova u Srbiji – odnosi se na lekove koji su odobreni od strane Best Doctors

​Pokriće troškova

 • do 1.000.000 € godišnje za osigurane slučajeve
 • do 2. 000.000 € za osigurane slučajeve za ukupno vreme trajanja osiguranja
 • 100 € dnevno, najviše do 60 dana – dnevna naknada za hospitalizaciju u inostranstvu
 • do 50.000 €  doživotni limit za troškove nabavke lekova u Republici Srbiji

UKOLIKO ŽELITE DA SE RASPITATE ZA KONKRETAN SLUČAJ ILI IMATE NEKU POTREBU ZA ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM KONTAKTIRAJTE NAS OVDE.

Životno osiguranje – primer

Muškarac, 35 godina, ugovoreno trajanje osiguranja 20 godina, mesečno plaćanje 25 EUR

1. Životno osiguranje ALI BEZ ŠTEDNJE – osigurana suma
38 000 EUR

2. Životno osiguranje SA ŠTEDNJOM – osigurana suma
6 300 EUR

U prvom slučaju mesečno DAJETE 25 EUR a u drugom slučaju mesečno ŠTEDITE 25 EUR.

Razlika je očigledna, ali sve zavisi od konkretnog cilja i motiva.
Naravno, ima još stotinu varijacija na temu a i sam ovaj primer je samo to, primer, dok je tema mnogo dublja i naravno ima još mnogo sitnih slova…ukoliko želite da dobijete pravu sliku o tome najbolje je kontaktirati nekog ko se profesionalno bavi poslovima savetovanja u osiguranju.
MI smo Vam na raspolaganju 24 sata dnevno svaki dan…bilo koje pitanje možete postaviti preko poruka, maila ili ovde direktno…

Vaš
Polosi team