Pronaći ćemo najbolje rešenje 

Zašto
izabrati
ovo
osiguranje?

Poljoprivredna proizvodnja je izložena brojnim rizicima, a na mnoge od njih čovek ne može da utiče, niti da ih predupredi, jer su uslovljeni klimatskim promenama i nepogodama. Nepredviđene nepogode mogu izazvati teške posledice koje ugrožavaju prinose. Međutim, ono što svaki poljoprivrednik može i treba da uradi da bi zaštitio svoje useve i životinje jeste da ih – osigura. Sve veći broj osiguravajućih kuća nudi osiguranje useva i plodova, kao i životinja.

Od čega usevi mogu biti osigurani?

 • grada,
 • požara
 • udara groma,
 • oluje,
 • jesenjeg i prolećnog mraza,
 • poplave,
 • suše,
 • kao i od gubitka količine i kvaliteta.

Visina premije osiguranja zavisi od više činilaca, a neki od njih su: biljna vrsta, lokacija na kojoj se usevi i plodovi nalaze, odabrane vrste rizika za pokriće… Pojedine osiguravajuće kuće nude i određene pogodnosti za vlasnike registrovanih poljoprivrednih gazdinstava. Plaćanje premije osiguranja useva i plodova olakšano je i subvencijama koje daje država.


Osiguranjem životinja obezbedićete finansijsku zaštitu od različitih vrsta rizika koji su vezani za stočarstvo.

Osiguranjem su pokriveni:
– rizici uginuća ili prinudnog klanja kao posledice nesrećnog slučaja ili bolesti životinja.

Dodatno je moguće ugovoriti i:

 1. osiguranje životinja od posledica porođaja,
 2. osiguranje od rizika gubitka teleta na porođaju,
 3. osiguranje od opasnih zaraznih bolesti, kao što je kuga kod svinja

Ovom vrstom osiguranja moguće je osigurati brojne vrste životinja:

 1. goveda,
 2. ovce,
 3. koze,
 4. svinje,
 5. živinu,
 6. konje,
 7. pse i sl.
 8. čak i neke egzotične životinje.

Visina premije osiguranja zavisi od životinjske vrste, kategorije, odabranih rizika za koje se pruža pokriće, broja osiguranih životinja, uslova i načina držanja životinja, njihove vrednosti i ugovorene visine pokrića.

Svrha ovog osiguranja je  da se osiguranicima koji koriste ovu uslugu omogući apsolutna sigurnost u delatnosti koja je tako nesigurna i podložna rizicima.

UKOLIKO ŽELITE DA SE RASPITATE ZA KONKRETAN SLUČAJ ILI IMATE NEKU POTREBU ZA OSIGURANJEM U POLJOPRIVREDI KONTAKTIRAJTE NAS OVDE.