Pronaći ćemo najbolje rešenje 

Zašto
izabrati
ovo
osiguranje?

Pored životnog osiguranja, kao osnovnog osiguranja zdravorazumnog ljudskog bića, javlja se potreba da zaštitimo i vrednosti koje smo stekli u toku svog života i time učvrstimo stabilnost kojoj svi težimo. Osiguranje imovine Vam pruža mogućnost da uz neznatna ulaganja naplatite štetu koja bi mogla da Vas zadesi i vratite se u normalne životne tokove.

U imovinu koju možete osigurati kod većine osiguravajućih kuća spadaju:

​-Stambeni objekat u Vašem vlasništvu, kao i vikend kuće i kuće za odmor

-Stvari domaćinstva u Vašem i vlasništvu Vaše porodice

-Radni prostor, pokretna imovina ( oprema, zalihe, novac…), mašine i uređaji i elektronska oprema

-Članovi domaćinstva u sklopu ugovora o osiguranju imovine

Osigurane opasnosti mogu biti:
-osnovne – požar, grom, eksplozija, oluja i grad
-dopunske – izlivanje vode iz vodovodnih i kanalizacionih cevi


Kada su stvari domaćinstva predmet osiguranja, osigurane opasnosti su uglavnom:

– požar, udar groma, eksplozija, oluja, grad, poplava i bujica, izlivanje vode iz instalacija, provalna krađa, razbojništvo, lom stakla kao i mogućnost ugovaranja zaštite od odgovornosti (predviđeno za stanove gde npr. izlivanje vode u jednom stanu može da izazove štetu u drugom i sl.)

Kod osiguranja članova domaćinstva karakteristično je da se mora ugovariti za sve članove osiguranog domaćinstva uglavnom do navršenih 75 godina starosti.

Ovo osiguranje pokriva:

– Smrt usled nezgode

– Smrt usled bolesti

– Trajni invaliditet

Kao kod životnog i kod osiguranja imovine bitni su određeni parametri po kojima se utvrđuje da li i na koju svotu može biti osiguranje sprovedeno, te je neophodan kontakt sa savetnikom u toj oblasti kako bi se utvrdilo da li ta imovina može biti osigurana.

Navešćemo Vam jedan primer gde je predmet osiguranja prosečno domaćinstvo u našem okruženju:
U pitanju je stambeni objekat/kuća veličine 100 m2. Postoje dva člana domaćinstva starosti 53 godine i 60 godina. Kuća je vidno u dobrom stanju, čvrste gradnje, sa jednim krovom.
Osigurane su sledeći subjekti:

  • Kuća – osigurana suma 2 000 000 dinara – osnovne opasnosti – požar, udar groma, eksplozija, oluja i grad
  • Kuća – osigurana suma 100 000 dinara – dopunske opasnosti – poplava i bujica, i izlivanje vode iz instalacija
  • Stvari – osigurana suma 400 000 dinara – osnovne opasnosti – požar, udar groma, eksplozija, oluja i grad, poplava i bujica, i izlivanje vode iz instalacija, provalna krađa i razbojništvo
  • Stvari – osigurana suma 20 000 dinara – dopunske opasnosti – staklo od loma
  • Članovi domaćinstva:
  1. smrt usled nezgode 150 000 dinara
  2. trajni invaliditet 300 000 dinara

Cena celog ovog kompleta sa ugovornom obavezom od 1. godine je 1352 dinara kvartalno što u stvari košta na mesečnom nivou 450 dinara. A osigurali ste sve.
Naravno ovo je samo okvirna ponuda da biste videli koliko je osiguranje pristupačno.

 

Ukoliko želite da dobijete informacije o mogućnosti osiguranja Vaše imovine možete nas kontaktirati ovde.