Uslovi za konkurs za IPARD podsticaje – Polosi team