Uslovi za konkurs za IPARD podsticaje 3 – Polosi team