Uslovi za konkurs za IPARD podsticaje 2 – Polosi team