Trgovina ugovorima klijenata – šta time dobijaju banke?

Trgovina ugovorima klijenata – šta time dobijaju banke?

Bankarski sektor
Trgovina ugovorima klijenata - šta time dobijaju banke? I da li je to dozvoljeno a u drugu ruku da li je to moralno ispravno? Gde je kraj žeđi za dobiti, parama i kapitalom? Osim što banke u Srbiji međusobno trguju potraživanjima-kreditima građana, one istovremeno „prodaju” i njihove ugovore. Ovu praksu koja je sve češća na bankarskom tržištu pravnici smatraju nezakonitom i obmanjujućom za građane. Oko problema sa bankama često klijenti posežu i za advokatima ali koliko presuda ide u njihovu korist i kolika je u stvari moć malog čoveka protiv ogromnih finansijskih korporacija? O tome smo već pisali OVDE Po našem pravu da bi došlo do ustupanja bilo kog ugovora, neophodna je saglasnost banke i klijenta. Bez takvog pristanka nije moguće da klijent jedne banke postane klijent druge banke Ali…
Read More