Novi zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju

Novi zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju

Svet osiguranja
Novi zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju je trenutno na izradi u Ministarstvu finansija u saradnji sa Narodnom bankom Srbije, rečeno je danas u Tanjugu. Mediji prenose da su pojedini tehnički pregledi najavili da će ponovo podići cenu pregleda automobilima prilikom registracije sa sadašnjih 3000 do 3500 dinara na 5000 do 6000 dinara, kao da cena obaveznog osiguranja vozila već nije dosta povećana prethodnih godina. Taj potez pravdaju time što su im osiguravajuće kuće smanjile proviziju na polise osiguranja vozila. Novi zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju, kako kažu u NBS-u, je uveliko u obradi u okviru radne grupe u kojoj učestvuju i druga nadležna ministarstva i institucije kao i Udruženje osiguravača Srbije. Takođe, u NBS-u kažu da je u trenutno  u primeni član 45. Zakona o obaveznom osiguranju u…
Read More
Pojednostavljeno pribavljanje dokumentacije nakon uviđaja MUP-a

Pojednostavljeno pribavljanje dokumentacije nakon uviđaja MUP-a

Svet osiguranja
Pojednostavljeno pribavljanje dokumentacije nakon uviđaja MUP-a je omogućeno uspešnom saradnjom Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i Udruženja ugovarača Srbije. Zajedničkim radom su pokrenuli sistem za digitalno preuzimanje Zapisnika o uviđaju saobraćajnih nezgoda i prateće dokumentacije koja je neophodna za naknadu štete i maksimalno skraćeno vreme potrebno za isplatu štete. Osim aplikacije, Udruženje je Ministarstvu unutrašnjih poslova doniralo i tehničku opremu koja će policiji omogućiti da znatno brže i kvalitetnije izvrši uviđaj saobraćajne nezgode i sastavi zapisnik. Pojednostavljeno pribavljanje dokumentacije je zamenilo dosadašnji princip koji je podrazumevao da se građani obraćaju MUP-u sa zahtevom za izdavanje Zapisnika o uviđaju i prateće dokumentacije. [caption id="attachment_4078" align="aligncenter" width="300"] Pojednostavljeno pribavljanje dokumentacije nakon saobraćajne nezgode i uviđaja[/caption] Po zahtev su morali sami da odu, veoma često i van mesta boravka i lično ga, uz ostalu…
Read More
UOS organizovao petu Konferenciju o primeni IT tehnologija u osiguranju

UOS organizovao petu Konferenciju o primeni IT tehnologija u osiguranju

Svet osiguranja
Udruženje osiguravača Srbije (UOS) i ove godine je, peti put za redom, organizovalo stručni skup industrije osiguranja pod nazivom: DOT 2017 – digitalizacija, osiguranje, tehnologija. Konferencija je nastavak dosadašnjih manifestacija „IBTF“ i održana je u hotelu „Izvor“ u Aranđelovcu, od 6. – 8. oktobra ove godine. Na Konferenciji su razmatrane teme i oblasti koje se odnose na napredne modele upravlјanja kompanijama, kontrolu rizika i savremene mogućnosti optimizacije troškova primenom digitalizacije poslovanja. Učesnici Konferencije bili su u prilici da prisustvuju i predavanjima o savremenim metodama marketinga i digitalnoj prodaji polisa, kao i posebno organizovanim VIP sesijama. Programski odbor činili su Vidan Marković iz DDOR osiguranja, Nebojša Veličković iz Dunav osiguranja, Branko Pavlović iz Generali osiguranja, Nenad Nenadić iz Triglav osiguranja, kao i Aleksandar Đoković iz Udruženja osiguravača Srbije. Osim predstavnika društava…
Read More
KAKO SE PORUČUJE ČLANAK PRED PRIVATIZACIJU, DA LEPO PIŠU NOVINE

KAKO SE PORUČUJE ČLANAK PRED PRIVATIZACIJU, DA LEPO PIŠU NOVINE

Svet osiguranja
Kompanija „Dunav osiguranje“ a.d.o. zadržala je u 2016. godini lidersku poziciju na tržištu osiguranja u Srbiji. Svi pоslоvni pаrаmеtri pоkаzuјu pоzitivnе pоmаkе i nаstаvаk su zаpоčеtоg trеndа u 2015. gоdini. Ostvarena dobit je tri puta viša nego 2015. godine. „Dunav osiguranje“ je u 2016. godini ostvarilo dоbit koja pre oporezivanja iznоsi 1,06 miliјаrdi dinаrа, štо је tri putа višе nеgо u 2015. gоdini. Nеtо dоbitаk će biti isplаćеn u vidu dividеndi аkciоnаrimа Kоmpаniје. Dividеndе ćе biti uplаćеnе i u budžеt Rеpublikе Srbiје u sklаdu sа učеšćеm RS u kаpitаlu Kоmpаniје оd 45 odsto. Brutо prеmiја оsigurаnjа Kompanije „Dunav“ 2016. godine iznоsi 22,9 miliјаrdi dinаrа i zа 6,7 odsto (1,4 miliјаrda dinаrа) je višа u poređenju sa 2015. gоdinom. Brој pоlisа prоdаtih u 2016. gоdini iznоsi 1,81 milion, štо је zа…
Read More
OSIGURAVAJUĆIM KUĆAMA IDE SUPER, A GRAĐANIMA?

OSIGURAVAJUĆIM KUĆAMA IDE SUPER, A GRAĐANIMA?

Svet osiguranja
Direktor Uprave za nadzor nad finansijskim institucijama NBS Đorđe Jevtić je izjavio sinoć na Kopaonik biznis forumu da je industrija osiguranja u Srbiji ostvarila rast u 2016. godini, sa rastom bilansne sume od 12,4 odsto.... "Preliminarni rast bilansne sume u 2016. je bio 12,4 odsto, na 515 milijardi i bio je rast ukupne premije na 98,5 milijardi, što je rast od 9,4 odsto", rekao je Jevtić. On je na panelu o biznisu osiguranja u Srbiji rekao da NBS smatra da je 2016. bila uspešna godina. Generalni direktor Dunav osiguranja, koji je lider na domaćem tržištu, Mirko Petrović kaže da je na tržištu Srbije industrija osiguranja imala rast u periodu od četiri godine, od 2012. i zaključno sa 2015. godinom za oko 23 odsto. "Neživotno osiguranje je raslo 16 odsto ,a…
Read More
UOS i edukacija

UOS i edukacija

Svet osiguranja
Neobičnim događajem u centru Beograda, na jednoj od najprepoznatljivijih zgrada, Udruženje osiguravača Srbije (UOS) pokrenulo je akciju edukacije stanovništva i podizanja svesti o potrebi i prednostima osiguranja. Virtuelni požar na zgradi Pravnog fakulteta iznenadio je i okupio veliki broj građana. Namera polusatne vizuelno zvučne projekcije požara bila je da ukaže javnosti da su nepredviđene stvari realne i da mogu svima da se dogode. Takođe, cilj akcije na Pravnom fakultetu bio je da podseti građane da osiguravanjem sebe ili svoje imovine ulažu u ono što je najvrednije, a to je sigurna budućnost. Kampanja “Osiguraj budućnost” pokrenuta je sa ciljem da konstantnom edukacijom motiviše građane da više brinu o sebi, svojoj sigurnosti i budućnosti. Kampanja će približiti osiguranje kao našeg saveznika, nekoga ko će nam pomoći u nevolji. Osiguranje nije nepotreban trošak,…
Read More
UOS i novi servis

UOS i novi servis

Svet osiguranja
Udruženje osiguravača Srbije, u cilјu dodatnog angažovanja u borbi protiv prevara u osiguranju, pokrenulo je na svojoj veb stranici novi servis za građane. Servis omogućava svima koji imaju saznanje ili indicije da je počinjena prevara da slučaj anonimno prijave. Potrebno je popuniti obrazac (link: http://udruzenje-osiguravaca.rs:6543 ) u kome se osim unosa potrebnih informacija može izabrati i društvo za osiguranje kome se građanin obraća, kako bi uneti podaci bili automatski prosleđeni na adresu izabranog društva. Servis je uspostavlјen u sklopu sveobuhvatne borbe društava protiv prevara u osiguranju, koja se sprovodi u cilјu zaštite finansijskih fondova namenjenih isplati šteta koje su građani pretrpeli u nezgodama, a za čiju nadoknadu imaju pravo na osnovu važećih polisa osiguranja. Naravno ukoliko link gore naveden ne radi ( iako je tekst direktno prenet sa web stranice Udruženja osiguravača Srbije)…
Read More
GARANTNI FOND UOS-a

GARANTNI FOND UOS-a

Svet osiguranja
Gаrаntni fоnd pri Udružеnju оsigurаvаčа Srbiје оsnоvаn је u sklаdu sа Zаkоnоm о оsigurаnju imоvinе i licа iz 1996. gоdinе i оtpоčео је sа rаdоm u јulu 1997. gоdinе. Pоslоvаnjе gаrаntnоg fоndа оbаvlја sе kао zаkоnоm pоvеrеnо јаvnо оvlаšćеnjе Udružеnju. U skladu sa zakonom, garantni fond čine sredstva koja se obrazuju doprinosom društаvа za osiguranje radi ekonomske zaštite putnika i trećih oštećenih lica. Srеdstvа gаrаntnоg fоndа zа pоdmirеnjе оbаvеzа i pоkrivаnjе trоškоvа pоslоvаnjа gаrаntnоg fоndа оbrаzuјu se dоprinоsimа društava zа оsigurаnjе putem izdvајаnja iz prеmiје оbаvеznih оsigurаnjа, iz srеdstаvа оstvаrеnih оd rеgrеsnih zаhtеvа prеmа licimа kоја nisu zаklјučilа ugоvоr о оbаvеznоm оsigurаnju i iz drugih srеdstаvа u sklаdu sа zаkоnоm. Gаrаntni fоnd pri Udruženju prima zahteve zа nаknаdu štеtе, vrši procenu, likvidaciju i isplаtu nаknаdе štеtе, i ostvaruje regresne zahteve…
Read More