Snaga traktora po sektorima – IPARD Srbija 2017

Snaga traktora po sektorima – IPARD Srbija 2017

Agrar i IPARD
IPARD konkursi su startovali u Srbiji, to naravno znate, pisali smo o tome OVDE Snaga traktora je samo jedan od uslova koje smo nabrojali i opisali OVDE Snaga traktora koji se može kupiti pri konkurisanju za IPARD podsticaje je uslovljena vrstom poljoprivredne proizvodnje i kapacitetima. Niže ćemo detaljno navesti planiranu raspodelu po sektorima. Voćarstvo: 2-10 ha max snaga 60kW 10-50 ha max snaga 80kW 50-100 ha max snaga 100kW Povrtarstvo: 0.5-2 ha max snaga 40kW 2-10 ha max snaga 80kW 10-30 ha max snaga 90kW 30-50 ha max snaga 100kW Žitarice, uljarice, šećerna repa: 2-20 ha max snaga 80kW 20-50 ha max snaga 100kW Stočarstvo - muzne krave: 20-50 grla max snaga 80kW 50-300 grla max snaga 100kW Govedarstvo: 20-40 grla max snaga 80kW 40-1000 grla max snaga 100kW Svunjarstvo:…
Read More