Uslovi za penziju – promene od januara 2022. godine

Uslovi za penziju – promene od januara 2022. godine

Vesti i zanimljivosti
Uslovi za penziju se menjaju od januara 2022. godine. Te promene će se odraziti i na redovne i prevremene penzije. Na žalost ne na bolje. Od 2022. važe nova pravila za penzionisanje žena. To znači da svaki zahtev koji dame podnesu posle 31. decembra ove godine podleže novim, rigoroznijim uslovima. S druge strane, uslovi za odlazak u redovnu penziju za muškarace ostaju isti. Ipak to nije slučaj i kada govorimo o prevremenom penzionisanju. Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju izmenjen je 2014. godine. Od tada se za žene svake godine menjaju uslovi za penziju i to po pravilu da se starosna granica pomera u rasponu od dva do šest meseci godišnje. I tako sve do 2032. godine kada će dame moći da idu u penziju sa 65 godina starosti, godinu…
Read More
Zbog umanjenja penzija više od 40000 zahteva za obeštećenje

Zbog umanjenja penzija više od 40000 zahteva za obeštećenje

Vesti i zanimljivosti
Zbog umanjenja penzija 2014. godine kada je donet zakon zbog fiskalne konsolidacije više od 40.000 penzionera u Srbiji podnelo je Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) zahteve za povraćaj penzija. Svi penzioneri kojima su od novembra 2014. godine umanjena mesečna primanja treba da traže da im se vrati novac koji im je uskraćen “kršenjem zakona”. Iako je bilo nekih pokušaja da se "kupi mir u kući" o čemu smo pisali OVDE mnogi su ipak odlučili da svoje pravo na penzije brane na sudu. – Naši advokati će besplatno zastupati penzionere koji se budu opredelili da u redovnom sudskom postupku traže obeštećenje. Ako dobiju pozitivna rešenja, neće biti potrebe da idemo u Strazbur – istakao je Radović - predsednik Udruženja sindikata penzionera - i dodao da ne veruje u…
Read More
Povećanje penzija od 5% u stvari nije povećanje

Povećanje penzija od 5% u stvari nije povećanje

Vesti i zanimljivosti
Povećanje penzija od pet odsto, u stvari nije povećanje, već samo usklađivanje penzija. U suštini ova izjava se poslednjih dana mogla čuti i u razgovorima penzionera u parku i od najeminentnijih stručnjaka iz oblasti ekonomije i finansijskog zakonodavstva. To povećanje penzija je u suštini samo ono što penzionerima pripada. Da bi uopšte došli do mogućnosti povećanja moramo imati nešto što se zove usklađivanje sa vrednošću - a ne iznosom od pre tri godine. Ne treba zaboraviti da ovo povećanje u velikom broju slučajeva čak neće ni izjednačiti iznose gde je naravno zanemarena činjenica da član 80. Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, po kojem bi čekovi morali da se usklađuju sa kretanjem potrošačkih cena 1. aprila i 1. oktobra svake godine, nikada i nije ukinut već je samo suspendovan budžetskim sistemom. [caption…
Read More