Sava novo dopunsko zdravstveno osiguranje

Sava novo dopunsko zdravstveno osiguranje

Svet osiguranja
Sava životno osiguranje je na inicijativu svojih brojnih klijenata odlučilo da unapredi svoju ponudu te je kreiran novi program dopunskih osiguranja za POKRIĆE HIRURŠKIH INTERVENCIJA. Taj program podrazumeva finansijsku pomoć u vidu isplate procenta osigurane sume u zavisnosti od vrste hirurške intervencije kako bi se olakšali troškovi postoperativnog lečenja ili rehabilitacije. Osiguranje predstavlja najbolji način da pokažete odgovornost prema sebi i najmilijima, u nepredviđenim i neželjenim situacijama kojih je sve više u našim životima. OSNOVNE KARAKTERISTIKE PROGRAMA  Ovim osiguranjem definisano je pokriće za 370 različitih hirurških intervencija sa maksimalnim pokrićem u iznosu od 15.000 EUR. Za svaku hiruršku intervenciju navedenu u Tabeli hirurških intervencija isplaćuje se naknada iz osiguranja izražena kao procenat osigurane sume za hirurške intervencije.Deca osiguranika, do navršenih 10 godina starosti, imaju besplatno osiguravajuće pokriće u slučaju realizovanja hirurške intervencije…
Read More