Reforma penzionog sistema i povećanje penzija

Reforma penzionog sistema i povećanje penzija

Zakoni i propisi
Reforma penzionog sistema je bila rak rana kako za sve prethodne vlasti tako i za ovu. U osnovi tog problema leži brojnost penzionera - bolje reći glasačkog tela, tako da niko nije hteo previše da ugrožava tu poziciju. Ipak ovaj državni vrh je tako nešto uradio, smanjivši penzije bez velikih posledica. Sada pod pritiskom javnosti a verovatno i nekih međunarodnih institucija (Sud u Strazburu, MMF, Svetska banka i sl.) prvo predsednik Vučić a onda i ministar finansija Mali, najavili su početak povećanja penzija od oktobra ove godine, kako bi one nastavile da rastu do njenog kraja. Dalji rast, kako je rečeno, zavisiće od kretanja Bruto domaćeg proizvoda. Planirano je da ga penzije prate. Reforma penzionog sistema može da počne - i napredovaće samo ako privreda napreduje? Nema sumnje da nas…
Read More