PUTNO OSIGURANJE

PUTNO OSIGURANJE

Svet osiguranja
PUTNO OSIGURANJE pruža Vam potpunu i pouzdanu zaštitu dok ste na putovanju i privremenom boravku u inostranstvu, u slučaju iznenadnih bolesti ili nesrećnog slučaja. Na taj način, potpunu finansijsku brigu o Vama preuzima osiguravajuća kuća koju ste izabrali. Polisa putnog osiguranja omogućuje Vam da se za vreme svog putovanja u potpunosti opustite, jer ste prethodno obezbedili zaštitu. Mahom sve osiguravajuće kompanije imaju i uslugu putnog osiguranja i većim delom su pokrića slična. - Mogu se osigurati lica individualno, kao grupa, porodično ili kolektivno (kada je ugovarač osiguranja pravno lice - turistička agencija koja organizuje putovanje) za vreme putovanja i boravka u inostranstvu. - Pokrivaju plaćanje troškova lečenja, transport do najbližeg lekara, upućivanje na lekara, lekarski saveti, praćenje zdravstvenog stanja osiguranika, lekovi i zavoji, bolničko lečenje, operacije i troškovi operacije, transport iz…
Read More