Presuda protiv banke zbog osiguranja stambenog kredita

Presuda protiv banke zbog osiguranja stambenog kredita

Bankarski sektor
Presuda protiv banke je danas prvi put doneta pravosnažno u Višem sudu u Beogradu. Njom je potvrđeno da su banke trošak osiguranja stambenih kredita prema Nacionalnoj korporaciji (NKOSK), nezakonito prebacivale na građane i po svakom stambenom kreditu uzimale i po nekoliko hiljada evra. - Ova presuda je vrlo važna, jer se odnosi na sve stambene kredite, indeksirane i u evrima i u švajcarskim francima, a takvih je oko 90.000. On sada praktično znači da će banke naplaćene premije morati da vrate građanima. Reč je iznosima od nekoliko stotina do nekoliko hiljada evra po kreditu. Te naknade se kreću do 1,5 do 4,2 odsto odobrene sume. Ako je građanin uzeo kredit od 100.000 evra, za ovu naknadu je platio minimalno 1.500 evra, a maksimalno 4.200 evra, u zavisnosti od vrste obezbeđenja…
Read More
Online prigovori zvanično od danas obaveza u svim bankama

Online prigovori zvanično od danas obaveza u svim bankama

Bankarski sektor
Online prigovori zvanično od danas obaveza u svim bankama - odluka je Narodne banke Srbije. Sve banke u Srbiji moraće od danas na svojim internet prezentacijama da omoguće klijentima da se podnesu Online prigovori, kao i da jasno postave obaveštenje sa informacijama o postupku zaštite prava korisnika. - Utvrđena je obaveza finansijske institucije da omogući podnošenje prigovora preko svoje internet prezentacije, i to već na njenoj naslovnoj stranici, kao i da u delu svoje internet prezentacije koji se odnosi na prigovore postavi obaveštenje sa opštim informacijama o postupku zaštite prava korisnika - rečeno je Tanjugu u Narodnoj banci Srbije. NBS je 10. januara ove godine usvojila Odluku o postupku po prigovoru i pritužbi korisnika finansijskih usluga i Odluku o postupku po prigovoru i pritužbi pravnog lica, a koje stupaju na…
Read More
Trgovina ugovorima klijenata – šta time dobijaju banke?

Trgovina ugovorima klijenata – šta time dobijaju banke?

Bankarski sektor
Trgovina ugovorima klijenata - šta time dobijaju banke? I da li je to dozvoljeno a u drugu ruku da li je to moralno ispravno? Gde je kraj žeđi za dobiti, parama i kapitalom? Osim što banke u Srbiji međusobno trguju potraživanjima-kreditima građana, one istovremeno „prodaju” i njihove ugovore. Ovu praksu koja je sve češća na bankarskom tržištu pravnici smatraju nezakonitom i obmanjujućom za građane. Oko problema sa bankama često klijenti posežu i za advokatima ali koliko presuda ide u njihovu korist i kolika je u stvari moć malog čoveka protiv ogromnih finansijskih korporacija? O tome smo već pisali OVDE Po našem pravu da bi došlo do ustupanja bilo kog ugovora, neophodna je saglasnost banke i klijenta. Bez takvog pristanka nije moguće da klijent jedne banke postane klijent druge banke Ali…
Read More
Problemi sa osiguranjem – žalbe i kritike građana

Problemi sa osiguranjem – žalbe i kritike građana

Svet osiguranja
Problemi sa osiguranjem nastaju uglavnom po osnovu nerazumevanja tematike od strane klijenata (uključujući i nedovoljno informisanje od strane osiguravajućeg agenta) ali postoji i veliki broj realnih žalbi na osiguravajuće kuće - najčešće u smislu nezadovoljavajućeg iznosa ponuđene naknade štete. Takođe uvek je aktuelna tema i problema oko iznosa kod osiguranja od autoodgovornosti. Više o toj temi možete pronaći OVDE Prema poslednjem izveštaju Narodne banke Srbije "Zaštita i edukacija korisnika finansijskih usluga", za devet meseci raste broj pritužbi građana na osiguravajuće kuće u poređenju sa istim periodom 2016. Ukupno je podneto 759 pritužbi, od toga trećina se odnosi na autoodgovornost (35,3 odsto). Pritužbe po osnovu drugih osiguranja su upola manja i odnose se na osiguranje od posledica nesrećnog slučaja (13.7%), osiguranje zaposlenih lica od posledica nesrećnog slučaja (9.9%) i životnog osiguranja…
Read More
Evropski sud pravde poništava vezivanje zajmova za strane monete

Evropski sud pravde poništava vezivanje zajmova za strane monete

Bankarski sektor
Evropski sud pravde poništava vezivanje zajmova za strane monete - šta dužnici u Srbiji mogu očekivati po tom pitanju. Tema o kojoj smo već pisali ali na žalost uvek aktuelna. Jedna od mogućnosti je i transfer duga u dinarsku pozajmnicu. Ono čemu se dužnici u ovoj valuti mogu nadati je da će do nekog rešenja doći ukoliko se već toliko piše i govori o ovoj temi. U ovom trenutku ne možemo konkretno potvrditi da će ta odluka koju je doneo Evropski sud pravde uticati i na zajmove koji su vezani u Srbiji za švajcarski franak. Sam sud je doneo odluku da se moraju poništiti zajmovi za strane valute ukoliko banka nije detaljno upozorila klijenta na rizike takvog zaduživanja. Neke države su već konkretizovale poteze koji vode do rešenja tog problema…
Read More
Problemi sa kreditima u švajcarskim francima

Problemi sa kreditima u švajcarskim francima

Bankarski sektor
Kada je u pitanju Srbija, odluka o zaduženima u švajcarskim francima čeka odluke svojih sudova, rekla je premijerka Ana Brnabić. Evropski sud pravde iz Luksemburga je doneo presudu u slučaju Rumunije da banka nije dovoljno informisala klijente o uzimanju kredita u švajcarskoj valuti. Mađarska i Hrvatska su donele odluku na nivou države da proteraju franak, dok je Rumunija na dobrom putu da to uradi. U Srbiji je 22 000 kredita zaduženih u švajcarcima. Do sada je NBS izlazila sa više predloga, ali nijedan nije bio povoljan po zadužene. Rumuni, kaže sud, nisu znali, a da li su Srbi? Ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom Milan Parivodić je govorio da nema opasnosti od švajcarca, dok je guverner Radovan Jelašić govorio suprotno. Naravno niko nije mogao sa sigurnošću predvideti kretanje švajcarskog franka u odnosu…
Read More