Prevare u osiguranju – deo 1.

Prevare u osiguranju – deo 1.

Svet osiguranja
Prevare u osiguranju su jedan od najčešćih negativnih stavova kod velikog dela građana Srbije u odnosu na osiguranje. Ipak sa razlogom. Posledica stanja društva i vremena u kojem živimo i nasleđe divljih i nekontrolisanih godina iza nas. Dobar deo finansijskog tržišta nije bio uređen. Ili još gore, jeste bio urađen ali od strane države/interesnih grupa koje su koristile sve opcije nekontrolisanih finansijskih tokova i zloupotrebljavali moć koje su im pozicije donosile. Naravno to su usmerili na sticanje lične dobiti. To se posebno odrazilo na sferu finansija, sa ozbiljnim akcentom na bankarski sektor, ali na žalost ni sektor osiguranja nije bio pošteđen. Ovim člankom započinjemo feljton, kroz koji ćemo u narednim nedeljama proći detaljno kroz ono što se dešavalo ali i ono što je trenutno aktuelno. Naravno, želeli bi da naglasimo,…
Read More