Država počinje da prati ko dobija pare iz inostranstva

Država počinje da prati ko dobija pare iz inostranstva

Vesti i zanimljivosti
Država počinje da prati ko dobija pare iz inostranstva kroz registraciju korisnika novčanih doznaka. Registrar novčanih doznaka počinje sa radom od sutra 01.06.2020. Registar će voditi Narodna Banka Srbije. Zbog pranja novca NBS će ubuduće voditi i registar sefova, piše B92. Na osnovu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, ova ovlašćenja dobija centralna banka, a posao registracije počinje od 1. juna 2020, saopšteno je ranije. U registrima će se voditi podaci o korisnicima novčanih doznaka, ne i o konkretnim novčanim transakcijama i iznosima tih transakcija, a podaci iz jedinstvenog registra neće biti javno dostupni. Kako je ranije navedeno, obavezu redovnog dostavljanja podataka u registar korisnika novčane doznake imaju svi pružaoci platne usluge izvršavanja novčane doznake - banke i platne institucije koje pružaju ovu uslugu, kao i Pošta Srbije.…
Read More