Novi zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju

Novi zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju

Svet osiguranja
Novi zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju je trenutno na izradi u Ministarstvu finansija u saradnji sa Narodnom bankom Srbije, rečeno je danas u Tanjugu. Mediji prenose da su pojedini tehnički pregledi najavili da će ponovo podići cenu pregleda automobilima prilikom registracije sa sadašnjih 3000 do 3500 dinara na 5000 do 6000 dinara, kao da cena obaveznog osiguranja vozila već nije dosta povećana prethodnih godina. Taj potez pravdaju time što su im osiguravajuće kuće smanjile proviziju na polise osiguranja vozila. Novi zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju, kako kažu u NBS-u, je uveliko u obradi u okviru radne grupe u kojoj učestvuju i druga nadležna ministarstva i institucije kao i Udruženje osiguravača Srbije. Takođe, u NBS-u kažu da je u trenutno  u primeni član 45. Zakona o obaveznom osiguranju u…
Read More
Plasman osiguravajućih kompanija po premiji – III kvartal 2017

Plasman osiguravajućih kompanija po premiji – III kvartal 2017

Svet osiguranja
Plasman osiguravajućih kompanija po premiji za III kvartal 2017. godine. Za IV kvartal još nije urađen. Iako nije osnovni parametar uspešnosti osiguravajućih kompanija, plasman na osnovu ukupnih premija ipak označava neke tržišne činjenice. Naravno spisak je preuzet na osnovu redovnih izveštaja koje osiguravajuće kompanije moraju dostavljati Narodnoj Banci Srbije. Iznosi su naravno dati u dinarima. Dunav                            19.641.892.000,00 Generali                         14.949.117.000,00 DDOR                              8.606.590.000,00 Wiener                             7.801.768.000,00 Triglav                          …
Read More
Uslovi za konkurs za IPARD podsticaje – za nabavku traktora i mehanizacije

Uslovi za konkurs za IPARD podsticaje – za nabavku traktora i mehanizacije

Agrar i IPARD
Uslovi za konkurs za IPARD podsticaje koji će važiti za Republiku Srbiju uključuju nekoliko bitnih osnovnih segmenata. Ovde ćemo se osvrnuti na neke od njih. Nešto više o ovom konkursu možete pročitati OVDE Ko može da konkuriše: Fizičko lice - nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva Preduzetnik upisan u APR sa aktivnim statusom Privredno društvo upisano u APR sa aktivnim statusom Zemljoradnička zadruga Sektori poljoprivrede koji mogu konkurisati: Sektor mesa : 20-1000 goveda, 150-1000 ovaca ili koza, 30-400 krmača, 100-10000 tovnih svinja, 4000-50000 brojlera po turnusu Sektor mleka : 20-300 mlečnih krava Sektor voća : 2ha-20ha jagodastog voća, 5ha-100ha drugog voća Sektor povrća : 0.5ha-5ha povrća u zaštićenom prostoru, 3ha-50ha povrća na otvorenom prostoru Sektor ostalih useva (žitarice, uljarice, šećerna repa) - nabavka traktora do 80kW ako ima od 2ha do…
Read More
IPARD subvencije 2017 Srbija – za traktore i mehanizaciju

IPARD subvencije 2017 Srbija – za traktore i mehanizaciju

Agrar i IPARD
Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović je najavio da će prvi konkursi za korišćenje IPARD sredstava EU u iznosu od 175 miliona biti raspisani krajem decembra 2017. godine. Naravno IPARD subvencije će na prvom konkursu biti višestruko manje jer je ovo fond koji je namenjen za ceo ciklus IPARD podsticaja. Za prvi konkurs se spekuliše da će fond biti manje od 20 000 000 eura, što će u neku ruku za veliko tržište Srbije i veoma veliki broj zainteresovanih verovatno biti nedovoljno. Ono što je bitno znati, nije dovoljno da se samo želi konkurisati za IPARD subvencije, potrebno je ispuniti i niz uslova, koji su mnogo strožiji od konkursa na koje je navikao poljoprivrednik u Srbiji. U ovom trenutku ono što je sigurno prvi konkurs će obuhvatiti nabavku traktora i mehanizacije. Neke…
Read More
Problemi sa osiguranjem – žalbe i kritike građana

Problemi sa osiguranjem – žalbe i kritike građana

Svet osiguranja
Problemi sa osiguranjem nastaju uglavnom po osnovu nerazumevanja tematike od strane klijenata (uključujući i nedovoljno informisanje od strane osiguravajućeg agenta) ali postoji i veliki broj realnih žalbi na osiguravajuće kuće - najčešće u smislu nezadovoljavajućeg iznosa ponuđene naknade štete. Takođe uvek je aktuelna tema i problema oko iznosa kod osiguranja od autoodgovornosti. Više o toj temi možete pronaći OVDE Prema poslednjem izveštaju Narodne banke Srbije "Zaštita i edukacija korisnika finansijskih usluga", za devet meseci raste broj pritužbi građana na osiguravajuće kuće u poređenju sa istim periodom 2016. Ukupno je podneto 759 pritužbi, od toga trećina se odnosi na autoodgovornost (35,3 odsto). Pritužbe po osnovu drugih osiguranja su upola manja i odnose se na osiguranje od posledica nesrećnog slučaja (13.7%), osiguranje zaposlenih lica od posledica nesrećnog slučaja (9.9%) i životnog osiguranja…
Read More
Autoosiguranje i problemi sa provizijama

Autoosiguranje i problemi sa provizijama

Svet osiguranja
Autoosiguranje je veliki problem za sve osiguravajuće kuće - jer je veliki mamac zbog svoje atraktivnosti i ogromnog obrta finansijskih sredstava.Samo autoosiguranje je specifičan problem jer predstavlja najmasovnije osiguranje jer je naravno po zakonu obavezno. Neke njegove specifičnosti možete pročitati OVDE I zbog toga nekada osiguravajuće kuće posegnu za ne baš poslovnim i profesionalnim rešenjima kako motivisati prodaju takvih polisa i kako privoleti klijenta da izabere baš njihovu kuću. Dole je članak o tom problemu kod naših komšija u Republici Srpskoj.   **Tržište osiguranja od auto-odgovornosti u Republici Srpskoj je pred kolapsom zbog brojnih malverzacija i nepravilnosti koje su dovele do problema s likvidnošću osiguravajućih društava. Prema saznanjima "Nezavisnih", od 25 društava koja se na teritoriji RS bave ovim vidom osiguranja, trećina je u ozbiljnim finansijskim problemima, a sve zbog…
Read More
OSIGURAVAJUĆIM KUĆAMA IDE SUPER, A GRAĐANIMA?

OSIGURAVAJUĆIM KUĆAMA IDE SUPER, A GRAĐANIMA?

Svet osiguranja
Direktor Uprave za nadzor nad finansijskim institucijama NBS Đorđe Jevtić je izjavio sinoć na Kopaonik biznis forumu da je industrija osiguranja u Srbiji ostvarila rast u 2016. godini, sa rastom bilansne sume od 12,4 odsto.... "Preliminarni rast bilansne sume u 2016. je bio 12,4 odsto, na 515 milijardi i bio je rast ukupne premije na 98,5 milijardi, što je rast od 9,4 odsto", rekao je Jevtić. On je na panelu o biznisu osiguranja u Srbiji rekao da NBS smatra da je 2016. bila uspešna godina. Generalni direktor Dunav osiguranja, koji je lider na domaćem tržištu, Mirko Petrović kaže da je na tržištu Srbije industrija osiguranja imala rast u periodu od četiri godine, od 2012. i zaključno sa 2015. godinom za oko 23 odsto. "Neživotno osiguranje je raslo 16 odsto ,a…
Read More
OSIGURANJE LOKALA, POKRETNOSTI I GOTOVOG NOVCA ZA 1120 DINARA MESEČNO

OSIGURANJE LOKALA, POKRETNOSTI I GOTOVOG NOVCA ZA 1120 DINARA MESEČNO

Svet osiguranja
Ako imate firmu koja se bavi nekom vrstom trgovine ili usluge u okviru nekog objekta ili u sopstvenom lokalu jasno vam je da pored svih ogromnih troškova koje nameće država imate i još dodatne troškove održavanja lokala koji na nekom godišnjem nivou mogu biti veoma veliki. I tu govorimo samo o redovnim troškovima! A vanredni, za njih se uglavnom nadate da se neće desiti. Na žalost u praksi to uglavnom nije tako. Najgore je kada se oni dogode, to angažuje vaše finansijske rezerve ili u još gorem slučaju, morate izvršiti pozajmnicu. Da biste izbegli taj problem najlakše rešenje je sklopiti ugovor o OSIGURANJU TRGOVINSKE ILI UGOSTITELJSKE DELATNOSTI. Ovakvi ugovori su u najvećem broju slučajeva veoma povoljni, naravno mnogo jeftiniji nego samo odklanjanje štete tako da se uvek isplati sredstva uložiti u…
Read More