Posao i gde usmeriti energiju

Posao i gde usmeriti energiju

Vesti i zanimljivosti
Posao iz snova! Da li to postoji? Nekima je to da radiš malo a zarađuješ mnogo, nekima da mogu da ostvare sve svoje potencijale, nekima je da rade ono što vole. Koliko ljudi toliko i ćudi. U Srbiji ima posla. U stvari mnogi poslodavci ima problem da nađu radnike, pogotovo adekvatne kadrove. Mnogi ljudi ne žele (ne moraju) da rade bilo šta. Samim tim i tržište rada se promenilo a i poslodavci moraju da menjaju svoju praksu. Vlada Srbije je odgovorila na promena na tržištu rada posebnim programom "Moja prva plata". Da li na taj način možete naći svoj posao iz snova? Posao iz snova :) Prijavljivanje kandidata za program ''Moja prva plata'' počinje danas i traje do 8. novembra, a nezaposlenima je na raspolaganju oko 8.500 poslodavaca koji su…
Read More
Novčana naknada – prava i obaveze

Novčana naknada – prava i obaveze

Zakoni i propisi
Novčana naknada se ostvaruje pod uslovima i na način propisan Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti (“Službeni glasnik RS” br. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 - dr. zakon i 113/17). Zakon se primenjuje počev od 23. maja 2009. godine. Obavezno osiguranje za slučaj nezaposlenosti je deo sistema obaveznog socijalnog osiguranja građana kojim se obezbeđuju prava za slučaj nezaposlenosti na načelima obaveznosti, uzajamnosti i solidarnosti. Zakonom o doprinosima za obevezno socijalno osiguranje (“Službeni glasnik RS” br. 84/04….112/15) propisano je da su  obveznici doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti: zaposleni;izabrana, imenovana i postavljena lica koja ostvaruju razliku zarade, odnosno plate;lica koja obavljaju privremene i povremene poslove po ugovoru;lica koja ostvaruju naknadu zarade po zakonu koji uređuje finansijsku podršku porodici sa decom;lica koja ostvaruju naknadu zarade po zakonu koji uređuje  obavezno zdravstveno…
Read More