Novčana naknada – prava i obaveze

Novčana naknada – prava i obaveze

Zakoni i propisi
Novčana naknada se ostvaruje pod uslovima i na način propisan Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti (“Službeni glasnik RS” br. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 - dr. zakon i 113/17). Zakon se primenjuje počev od 23. maja 2009. godine. Obavezno osiguranje za slučaj nezaposlenosti je deo sistema obaveznog socijalnog osiguranja građana kojim se obezbeđuju prava za slučaj nezaposlenosti na načelima obaveznosti, uzajamnosti i solidarnosti. Zakonom o doprinosima za obevezno socijalno osiguranje (“Službeni glasnik RS” br. 84/04….112/15) propisano je da su  obveznici doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti: zaposleni;izabrana, imenovana i postavljena lica koja ostvaruju razliku zarade, odnosno plate;lica koja obavljaju privremene i povremene poslove po ugovoru;lica koja ostvaruju naknadu zarade po zakonu koji uređuje finansijsku podršku porodici sa decom;lica koja ostvaruju naknadu zarade po zakonu koji uređuje  obavezno zdravstveno…
Read More
Izmenjena naknada NSZ-a – promena načina obračuna

Izmenjena naknada NSZ-a – promena načina obračuna

Zakoni i propisi
Narodna skupština Republike Srbije usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS“ broj 113/2017). Zakon je stupio na snagu 25.12.2017. godine, osim odredaba kojima su izmenjene odredbe članova 69. i 70. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, koje počinju da se primenjuju od 01.01.2018. godine, odnosno 01.01.2019. godine. Izmenjena naknada NSZ-a je na ovaj način donela zanimljive uslove nezaposlenima.Ovim odredbama u celosti promenjena metodologija utvrđivanja visine i obračuna novčane naknade.  Novčana naknada se više ne upoređuje sa minimalnom zaradom, nego je Zakonom propisan „bruto“ iznos najnižeg i najvišeg iznosa novčane naknade od 22.390, odnosno 51.905,00 dinara. Ovi iznosi  kao i iznos  osnovice dnevne novčane naknade usklađivaće se jednom godišnje, počev od 2019. godine. Prva naknada ove godine je već…
Read More