DA LI NEGATIVNE KAMATE NA ŠTEDNJU STIŽU I U SRBIJU?

DA LI NEGATIVNE KAMATE NA ŠTEDNJU STIŽU I U SRBIJU?

Vesti i zanimljivosti
Informacije o uvođenju negativne kamate na štednju ponovo su postale aktuelne u Evropi. Naravno počelo se o tome pričati i među srpskim bankarima, koji ih teoretski sve češće zagovaraju. Istraživali smo koliko je Srbija daleko od praks. U Danskoj gde su banke nedavno uvele negativnu kamatu od -0,6 odsto na štednju preko 100.000 evra i šta na ovakvu mogućnost kaže Narodna banka Srbije. Informacije o uvođenju negativnih kamata na štednju građana u Evropskoj uniji, istina, još uvek imaju karakter novih, nedovoljno ispitanih trendova. Ti trendovi se javljaju samo sporadično i to u zemljama koje duži niz godina imaju osnovne kamatne stope duboko u negativnoj teritoriji, poput Danske ili Švajcarske. S druge strane, mnoge druge zemlje EU sprovode aktivnosti kako bi se onemogućilo uvođenje negativnih kamatnih stopa na štednju. Informacije o…
Read More