Grawe Elite 20 Plus – osiguranje života sa pokrićem za teže bolesti

Grawe Elite 20 Plus – osiguranje života sa pokrićem za teže bolesti

Svet osiguranja
Grawe Elite - mešovito osiguranje života za slučaj smrti, doživljenja i nastanka određene teške bolesti. GRAWE Elite 20 Plus svojim osiguranicima pruža osiguranje za slučaj nastupanja jedne od dvadeset teških bolesti: Bajpas operacija koronarnih arterijaKarcinom (maligni tumor)Moždani udarHronično oboljenje bubregaTransplantacija organaMultipla sklerozaParalizaSlepiloOperacija aorteZamena srčanih zalistaka (valvula)Dobroćudni (benigni) moždani tumorKomaHronično oboljenje jetreTerminalna hronična opstruktivna bolest plućaGubitak ekstremitetaTeška trauma (povreda glave)Teške opekotineGubitak glasa i funkcija govoraGluvoća (gubitak sluha) PLUS: Dodatno pokriće za decu! Obračun naknade za GRAWE Elite 20 Plus Grawe Elite Za slučaj prirodne smrti ili nastanka jedne od navedenih teških bolesti korisniku/korisnicima osiguranja se isplaćuje ugovorena osgurana suma i do tada ostvarena dobit. Za slučaj smrti usled nesrećnog slučaja korisniku/korisnicima osiguranja se isplaćuju dve ugovorene osgurane sume i do tada ostvarena dobit. Po isteku trajanja osiguranja korisniku/korisnicima osiguranja se isplaćuje ugovorena…
Read More