Korona virus i globalne finansije

Korona virus i globalne finansije

Vesti i zanimljivosti
Globalni dug je porastao za 15 biliona dolara do septembra 2020. Godine te sad iznosi 277 biliona dolara kao posledica velikih troškova Vlada i kompanija usled odgovora na pandemiju Korona virusa. Ti podaci su dostavljeni od strane Instituta za međunarodne finansije IMF koji čine više od 500 banaka i finansijskih institucija širom sveta. Više od dve trećine tog povećanja odnosi se uglavnom na tržišno razvijene države. U budućnosti nas očekuje veliki problem i nesvesnost o tome kako i na koji način globalna ekonomije može da taj dug sanira bez nekih velikih posledica po ekonomsku aktivnost. Korona virus - trošiti, štedeti ili? Ukupan dug razvijenih zemalja je skočio na 432 procenta BDP u trećem kvartalu što je povećanje za 50 odsto u odnosu na 2019. godinu.  Globalno zaduživanje kao trend postoji…
Read More