Digitalno doba i osiguranje – proširenje znanja i veština

Digitalno doba i osiguranje – proširenje znanja i veština

Svet osiguranja
Digitalno doba i osiguranje - spoj novih tehnologija i finansijskih usluga - već bi trebalo da je savladano i implementirano. U svakom slučaju Privredna komora Srbije organizuje seminar na tu temu pod radnim nazivom: Kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju - Životna osiguranja u digitalnom dobu Seminar će se održati 7. februara 2018. godine od 09:30 do 14:00 u prostorijama PK Srbije, Regionalne Privredne Komore Novi Sad, na adresi Narodnog fronta 10 u Plavoj sali na II spratu. Predavač je Dr Nebojša Žarković Obuka je namenjena: kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 11/2017) [caption id="attachment_3672"…
Read More