Rezerve zlata u Evropi – gde je Srbija

Rezerve zlata u Evropi – gde je Srbija

Berza i kriptovalute
Rezerve zlata - jedan od vodećih pokazatelja stabilnosti ekonomije jedne zemlje i same njene jačine na globalnom tržištu. Promenljive je kategorije i na žalost u mnogim zemljama pod kontrolom interesnih grupa. Na drugom mestu je Rusija sa rezervama zlata i deviza u vrednosti od 418,5 milijardi dolara. Najveće rezerve zlata i deviza u Evropi ima Švajcarska, podatak je referentnog izvora The World Factbook koji deluje pri Centralnoj obaveštajnoj agenciji SAD-a. Na mapi koju je objavio The World Factbook prikazane su rezerve deviza i zlata u dolarima u svim evropskim zemljama. Naravno samo one koje su na raspolaganju centralnoj monetarnoj vlasti za korišćenje u ispunjavanju platnobilansnih potreba. Prema toj mapi, rezerve zlata i deviza u Švajcarskoj iznose 679,3 milijarde dolara. Na drugom mestu je Rusija koja ih ima u vrednosti od 418,5 milijardi dolara. Na trećem…
Read More