Auto-osiguranje i lažne provizije

Auto-osiguranje i lažne provizije

Svet osiguranja
Auto-osiguranje i lažne provizije. Problem koji Narodna banka Srbije pokušava već duže vreme da reši. Trenutno je počela kontrola osiguravajućih kuća i da provera jesu li visinu provizija za tehnički pregled vozila sveli na dozvoljenih pet odsto. Utvrđeno je da su mnoge osiguravajuće kuće vlasnicima tehničkih pregleda za prodaju polisa davali proviziju od 15, 20, čak i 30 procenata, NBS je odlučno krenula da proverava koliko kompanija i danas krši propise. Kako saznaje "Blic", centralna banka je u prve osiguravajuće kuće ušla početkom marta. To je urađeno povodom obaveštenja koje im je uputila u novembru prošle godine kada ih je podsetila na maksimalni iznos provizije. - Propis koji je proviziju ograničavao na pet odsto je postojao godinama. Naravno bilo je osiguravajućih kuća koje su se o zakon oglušavale. Sada je…
Read More