Antimonopolska komisija pokrenula postupak protiv MasterCarda

Antimonopolska komisija pokrenula postupak protiv MasterCarda

Bankarski sektor
    Antimonopolska komisija pokrenula postupak protiv MasterCarda, po službenoj dužnosti, kao postupak ispitivanja povrede konkurencije na tržištu platnih kartica. U ovoj kompaniji kažu da je reč o proceduralnom koraku koji se ne odnosi na legalnost međubankarskih naknada u Srbiji. Komisija je, kako je navela u saopštenju, osnovano pretpostavila da MasterCard, kao oblik udruženih učesnika na tržištu Srbije, određuje minimalne međubankarske naknade u nepravičnom iznosu, koje su u proseku nekoliko puta veće od onih koje banke u sistemu MasterCarda primenjuju najranije počev od 2005. godine. Time se, naveli su, ograničava konkurencija među bankama u pogledu iznosa trgovačkih naknada koje nude trgovcima za uslugu prijema platnih kartica, a moguće je da utiče negativno i na konkurenciju na tržištu izdavalaca platnih kartica na teritoriji Srbije. Antimonopolska komisija je pozvala sva lica koja…
Read More