Agencija Tim Benefit

Web portal www.polisaosiguranja.rs ima saradnju sa Agencijom “Tim Benefit” u pogledu izbora tema, stručne pomoći i saveta oko pitanja i online upita kao i konsultacija oko tekstova.

Online analize uslova osiguranja i ponude koje ste u mogućnosti da dobijete sa ovog web site-a su direktne ponude osiguravajućih kuća sa kojima ima

Tim Benefit

saradnju Agencija “Tim Benefit” a realizacija ugovora je u potpunosti u odgovornosti same Agencije “Tim Benefit”.

Agencija za zastupanje u osiguranju “Tim Benefit”

Preduzetnik Živan Mandić

PIB 111229316

matični broj 65272741

Adresa Carice Milice 11

11000 Beograd

Živan Mandić – Licenca NBS  G.br. 5564 od 07.07. 2008. Beograd

Osiguravajuće kuće sa kojima Agencija za zastupanje u osiguranju “Tim Benefit” ima potpisan ugovor su:

Merkur osiguranje – ugovor potpisan 16.01.2019.

Sava životno osiguranje – ugovor potpisan 13.03.2019.

Grawe osiguranje – ugovor potpisan 29.01.2019.

Wiener Stadtische osiguranje – ugovor potpisan 14.01.2019.

Triglav osiguranje – ugovor potpisan 01.03.2019.

AMS osiguranje – ugovor potpisan 22.02.2019.