Rezerve zlata u Evropi – gde je Srbija

Rezerve zlata – jedan od vodećih pokazatelja stabilnosti ekonomije jedne zemlje i same njene jačine na globalnom tržištu. Promenljive je kategorije i na žalost u mnogim zemljama pod kontrolom interesnih grupa.

Na drugom mestu je Rusija sa rezervama zlata i deviza u vrednosti od 418,5 milijardi dolara.

Najveće rezerve zlata i deviza u Evropi ima Švajcarskapodatak je referentnog izvora The World Factbook koji deluje pri Centralnoj obaveštajnoj agenciji SAD-a.


Na mapi koju je objavio The World Factbook prikazane su rezerve deviza i zlata u dolarima u svim evropskim zemljama. Naravno samo one koje su na raspolaganju centralnoj monetarnoj vlasti za korišćenje u ispunjavanju platnobilansnih potreba.

Prema toj mapi, rezerve zlata i deviza u Švajcarskoj iznose 679,3 milijarde dolara. Na drugom mestu je Rusija koja ih ima u vrednosti od 418,5 milijardi dolara. Na trećem mestu je Nemačka sa rezervama deviza i zlata u vrednosti od 185,3 milijarde dolara.

Rezerve zlata i deviza u vrednosti između stotinu i dve stotine milijardi dolara imaju i Češka, Francuska, Italija, Velika Britanija, Poljska i Turska.

Kretanje cene zlata u Evropi od 2000. godine

U Srbiji one iznose 10,7 milijardi dolara. Na poslednjem mestu mape smestila Estonija sa rezervama u vrednosti od 389 miliona dolara, a odmah iznad nje je Crna Gora.

Ukoliko želite da pročitate kakva su bila predviđanja za kretanje cene zlata u 2018-oj godini to možete učiniti klikom OVDE

Predviđanja i analize kretanja cene zlata za 2019-u godinu ćemo iskoro objaviti.

autor: Polosi team

izvor: Telegraf