Pronaći ćemo najbolje rešenje 

Zašto
izabrati
ovo
osiguranje?

Putno osiguranje pruža Vam potpunu i pouzdanu zaštitu dok ste na putovanju i privremenom boravku u inostranstvu, u slučaju iznenadnih bolesti ili nesrećnog slučaja. Na taj način, potpunu brigu o Vama preuzima osiguravajuća kuća koju ste izabrali. Polisa putnog osiguranja omogućuje Vam da se za vreme svog putovanja u potpunosti opustite, jer ste prethodno obezbedili zaštitu.

Mahom sve osiguravajuće kompanije imaju uslugu putnog osiguranja i većim delom su pokrića slična.

  • Mogu se osigurati lica individualno, kao grupa, porodično ili kolektivno (kada je ugovarač osiguranja pravno lice – turistička agencija koja organizuje putovanje) za vreme putovanja i boravka u inostranstvu.
  • Pokrivaju plaćanje troškova lečenja, transport do najbližeg lekara, upućivanje na lekara, lekarske savete, praćenje zdravstvenog stanja osiguranika, lekovi i zavoji, bolničko lečenje, operacije i troškovi operacije, transport iz strane zemlje u zemlju prebivališta ili bolnice u zemlji prebivališta, medicinska pratnja tokom evakuacije ili repatrijacije, povratak dece u zemlju prebivališta,
  • Takođe, pomoć u slučaju krađe dokumenata, prtljaga, informacije u vezi sa šlep službom, pomoć prevodioca, upućivanje na advokata, pozajmica novca u slučaju razbojništva, za plaćanje advokata i kaucije…
  • Uvek je potrebno uputiti poziv call centru osiguravajuće kompanije koji će Vas uputiti u najbližu zdravstvenu ustanovu i pružiti Vam sve potrebne instrukcije.
  • Neke osiguravajuće kompanije će Vam nakon povratka u zemlju refundirati plaćeni iznos uglavnom u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Narodne banke Srbije, dok kod nekih postoji direktno pokrivanje troškova medicinskoj ustanovi.
  • Sve kompanije Vam pružaju mogućnost da izaberete sami između nekoliko ponuda koje se razlikuju po pokriću koje pružaju, a samim tim i po ceni. Na Vama je da izaberete koja Vam najviše odgovara.

U svakom slučaju polisa putnog osiguranja omogućuje Vam da se za vreme svog putovanja u potpunosti opustite, jer ste prethodno obezbedili zaštitu.

UKOLIKO ŽELITE DA SE RASPITATE ZA KONKRETAN SLUČAJ ILI IMATE NEKU POTREBU ZA PUTNIM OSIGURANJEM KONTAKTIRAJTE NAS OVDE.

PUTNO OSIGURANJE pruža Vam potpunu i pouzdanu zaštitu dok ste na putovanju i privremenom boravku u inostranstvu, u slučaju iznenadnih bolesti ili nesrećnog slučaja. Na taj način, potpunu finansijsku brigu o Vama preuzima osiguravajuća kuća koju ste izabrali. Polisa putnog osiguranja omogućuje Vam da se za vreme svog putovanja u potpunosti opustite, jer ste prethodno obezbedili zaštitu.

Mahom sve osiguravajuće kompanije imaju i uslugu putnog osiguranja i većim delom su pokrića slična.

– Mogu se osigurati lica individualno, kao grupa, porodično ili kolektivno (kada je ugovarač osiguranja pravno lice – turistička agencija koja organizuje putovanje) za vreme putovanja i boravka u inostranstvu.

– Pokrivaju plaćanje troškova lečenja, transport do najbližeg lekara, upućivanje na lekara, lekarski saveti, praćenje zdravstvenog stanja osiguranika, lekovi i zavoji, bolničko lečenje, operacije i troškovi operacije, transport iz strane zemlje u zemlju prebivališta ili bolnice u zemlji prebivališta, medicinska pratnja tokom evakuacije ili repatrijacije, povratak dece u zemlju prebivališta,

– Takođe, pomoć u slučaju krađe dokumenata, prtljaga, informacije u vezi sa šlep službom, pomoć prevodioca, upućivanje na advokata, pozajmica novca u slučaju razbojništva, za plaćanje advokata i kaucije…

Vaš

Polosi team