Problemi sa osiguranjem – žalbe i kritike građana

Problemi sa osiguranjem nastaju uglavnom po osnovu nerazumevanja tematike od strane klijenata (uključujući i nedovoljno informisanje od strane osiguravajućeg agenta) ali postoji i veliki broj realnih žalbi na osiguravajuće kuće – najčešće u smislu nezadovoljavajućeg iznosa ponuđene naknade štete.

Takođe uvek je aktuelna tema i problema oko iznosa kod osiguranja od autoodgovornosti. Više o toj temi možete pronaći OVDE

Prema poslednjem izveštaju Narodne banke Srbije “Zaštita i edukacija korisnika finansijskih usluga”, za devet meseci raste broj pritužbi građana na osiguravajuće kuće u poređenju sa istim periodom 2016. Ukupno je podneto 759 pritužbi, od toga trećina se odnosi na autoodgovornost (35,3 odsto).

Pritužbe po osnovu drugih osiguranja su upola manja i odnose se na osiguranje od posledica nesrećnog slučaja (13.7%), osiguranje zaposlenih lica od posledica nesrećnog slučaja (9.9%) i životnog osiguranja (8.6%).

Osiguravajuće kuće neće da priznaju štetu

Razlog za pritužbu građani su imali jer su osiguravajuće kuće nisu priznavale osnov po podnetim zahtevima za naknadu štete i to samo na osnovu Evropskog izveštaja ili zapisnika MUP-a. Neslaganja je bilo i sa utvrđenim procentom podeljene odgovornosti, odnosno doprinosom nastanku nezgode.

Takođe, nezadovoljstva je bilo i zbog procenta utvrđenog invaliditeta u slučaju nastanka osiguranog slučaja.

Pritužbe su se odnosile i na probleme u ostvarivanju prava po osnovu polise osiguranja imovine, ali i nedovoljne informisanosti u predugovornoj fazi.

Građani su se žalili Narodnoj banci Srbije, jer nisu imali mogućnost da ostvare pravo na naknadu na osnovu polise neživotnog i životnog osiguranja zbog isklučenja odgovornosti osiguravača.

Društva za osiguranje su i odbijala zahteve za naknadu štete po osnovu obaveznog osiguranja od profesionalne odgovornosti i odgovornosti od delatnosti.

Inače, za devet meseci NBS je upućeno 1.322 pritužbi na rad finansijskih institucija, a najviše se odnosi na osiguranje (57,4 odsto) i rad banaka (42,1 odsto), dok po 0,2 odsto odnosi se na lizing, društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima i platnih institucija.

Ukoliko Vi imate neku pritužbu ili problem vezan za temu osiguranja, kontaktirajte nas, pomoći ćemo Vam. Možete nas naći OVDE

izvor: portal Kamatica

autor: Polosi team