Penzije za majke – da li više dece znači raniji odlazak u penziju?

Na žalost, novi Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju ne podrazumeva da majke sa troje dece mogu ranije da se penzionišu!

One samo mogu da računaju na veće iznose penzija.

Ako se ništa nepredviđeno ne desi do 2032. godine po pitanju Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, i majke sa jednim ili dva deteta će moći da računaju na poseban staž ali na sledeći način – njima će se za jedno dete računati staž od 6 meseci a za dvoje 12 meseci. Do tada pravo na uvećanje staža mogu da ostvare samo majke sa troje dece kojima se računa staž od dve godine. Najveća zabuna je nastala kako se te dve godine staža računaju. Veći deo naroda i majki pogotovo, je shvatila ovu odredbu kao mogućnost ranijeg odlaska u penziju. Na njihovu žalost ovaj zakon to ne predviđa tako.

U suštini ovaj poseban staž nije staž osiguranja i nije uslov za ostvarivanje prava na penziju nego samo služi uvećanju iznosa penzije. Osnovni uslov odlaska u penziju su i dalje godine navršenog staža tj. uplaćenih doprinosa (pošto u Srbiji ništa ne mora da znači to što neko radi negde 20 godina – veliko je pitanje koliko je doprinosa uplaćeno za tih 20 godina – još jedan od gorućih problema ali o njemu drugi put).

Šta to znači?

Penzije koje bi u sebi uračunavale poseban staž koji je nastao kao posledica materinstva (u ovom slučaju majka troje dece) će taj staž obuhvatiti samo kao uslov za uvećanje koeficijenta kada se stekne uslov za penziju. Bez uslova za penziju i on je nevažeći – tj. koliko god dece da je rodila ukoliko nema staža nema ni penzije.

Na primer – ukoliko žena odlazi u penziju sa 20 godina staža, pri obračunu će joj se računati kao da je imala 22 godine uplaćenih doprinosa. Tako da ukoliko joj je obračunata penzija od 20 000 dinara na osnovu ovog staža će dobiti uvećanje od 10% pa će joj penzija biti 22 000 dinara.

Što se tiče žena sa dvoje dece njima promene slede tek od 2032. godine i na istom primeru od penzije u iznosu od 20 000 dinara one bi dobile uvećanje od 5% što bi značilo da će dobiti penziju u iznosu od 21 000 dinara.

Naravno ograničenje na uvećanje penzije na osnovu staža važi u maksimalnom broju od 45 godina tako da se poseban staž ne može računati preko toga.

Tako da sve promene po pitanju penzija i materinstva će dolaziti polako i malo…

Naravno, svima opet ostaje opcija da se pobrinu sami za sebe, ali opet, finansije su često ograničavajući faktor

autor: Polosi team