Pad vrednosti Bitcoin-a – svaka vest menja vrednost – Polosi team