Pad vrednosti Bitcoin-a – svaka vest menja vrednost 3 – Polosi team