Pad vrednosti Bitcoin-a – svaka vest menja vrednost 2 – Polosi team