OSIGURANJE LOKALA, POKRETNOSTI I GOTOVOG NOVCA ZA 1120 DINARA MESEČNO

Ako imate firmu koja se bavi nekom vrstom trgovine ili usluge u okviru nekog objekta ili u sopstvenom lokalu jasno vam je da pored svih ogromnih troškova koje nameće država imate i još dodatne troškove održavanja lokala koji na nekom godišnjem nivou mogu biti veoma veliki. I tu govorimo samo o redovnim troškovima! A vanredni, za njih se uglavnom nadate da se neće desiti. Na žalost u praksi to uglavnom nije tako.

Najgore je kada se oni dogode, to angažuje vaše finansijske rezerve ili u još gorem slučaju, morate izvršiti pozajmnicu.
Da biste izbegli taj problem najlakše rešenje je sklopiti ugovor o OSIGURANJU TRGOVINSKE ILI UGOSTITELJSKE DELATNOSTI.
Ovakvi ugovori su u najvećem broju slučajeva veoma povoljni, naravno mnogo jeftiniji nego samo odklanjanje štete tako da se uvek isplati sredstva uložiti u ovakav vid zaštite.
U nastavku možete videti jedan primer.
Za sva dodatna pitanja nam se možete obratiti na mail office@polisaosiguranja.rs ili u FB inbox.

Lokal veličine 30 m2 u vlasništvu osiguranika.
Objekat je osiguran:
-u slučaju požara, udara groma, eksplozije, oluje i grada na 3 000 000 dinara.
-u slučaju izlivanja vode iz instalacija na 150 000 dinara.
-u slučaju loma stakla na prozorima, vratima i izlozima na 60 000 dinara

Pokretnosti su osigurane:
-u slučaju požara, udara groma, eksplozije, oluje i grada na 1 000 000 dinara.
-u slučaju izlivanja vode iz instalacija na 50 000 dinara.
-u slučaju provalne krađe i razbojništva 200 000 dinara.

Gotov novac za vreme manipulacije sa njim je osiguran na iznos od 20 000 dinara u slučaju razbojništva.

Cena osiguranja svih gore navedenih stavki je: 1120 dinara mesečno.

Naravno ovo je samo primer – detalji, uslovi i sume osiguranja zavise od osiguravajuće kuće kojoj ste ukazali poverenje.

Vaš

Polosi team