Novi postupak računanja prosečne plate 2 – Polosi team