NAJSKUPLJA POLISA NA SVETU

Najskuplja polisa osiguranja na svetu pripada američkom režiseru Stivenu Spilbergu (Steven Spielberg).

On je svoj život osigurao na 1.2 milijarde dolara !!!
Prosek na koji su naši klijenti osigurali svoj život je 12 000 EUR.
Mala razlika 🙂