Nacionalna služba za zapošljavanje – isplata nadoknada

Nacionalna služba za zapošljavanje je obavestila javnost da će preko Poštanske štedionice izvršiti isplatu redovne novčane naknade nezaposlenim licima za mesec decembar 2017. u utorak, 23.01.2018. godine.

Takođe, naglašeno je da će privremenu novčanu naknadu za decembar 2017. licima koja žive na i izvan teritorije AP Kosova i Metohije, isplatiti u sredu, 24.01.2018. godine.

Nacionalna služba za zapošljavanje

Ono što je bitno naglasiti je da je 16. 01. 2018. godine, izvršena isplata obračunate posebne novčane naknade za DECEMBAR 2017. godine, uplatom na tekuće račune korisnika kod poslovnih banaka.

Pravo na nadoknadu prema Nacionalnoj službi za zapošljavanje ima nezaposleno lice koje je bilo obavezno osigurano za slučaj nezaposlenosti najmanje 12 meseci neprekidno ili sa prekidima u poslednjih 18 meseci. Neprekidnim osiguranjem smatra se i prekid osiguranja kraći od 30 dana.

Nešto o više o opcijama privatnih penzija i štednji možete pročitati OVDE

autor: Polosi team