Maline i problemi – ove godine opet niska cena 2 – Polosi team