Korona virus i globalne finansije

Globalni dug je porastao za 15 biliona dolara do septembra 2020. Godine te sad iznosi 277 biliona dolara kao posledica velikih troškova Vlada i kompanija usled odgovora na pandemiju Korona virusa.

Ti podaci su dostavljeni od strane Instituta za međunarodne finansije IMF koji čine više od 500 banaka i finansijskih institucija širom sveta.

Više od dve trećine tog povećanja odnosi se uglavnom na tržišno razvijene države.

U budućnosti nas očekuje veliki problem i nesvesnost o tome kako i na koji način globalna ekonomije može da taj dug sanira bez nekih velikih posledica po ekonomsku aktivnost.

Korona virus – trošiti, štedeti ili?

Ukupan dug razvijenih zemalja je skočio na 432 procenta BDP u trećem kvartalu što je povećanje za 50 odsto u odnosu na 2019. godinu.  Globalno zaduživanje kao trend postoji već duži može se reći i decenija ali nespremnost Vlada i  kompanija za pandemiju i slične globalne probleme je prosto iznenadila i najpesimističnije prognozere kretanja na finansijskim tržištima.

Ukupan američki dug će dostići 80 biliona dolara te je samo malo manji od trećine celokupnog svetskog, dok je Evrozona je dužna 53 biliona dolara.

Tako da u suštini Sjedinjene Američke Države i Evropa zajedno čine polovinu duga.

Udeo dugo BDP-a zemalja u razvoju dostigao skoro 250 procenata.

Značajno je porastao  duga i u nefinansijskom sektoru i Bana Kine Maleziji Turske kako javlja Blic.

Koliko nas neizvesno vreme čeka 2021. i 2022. godine definisaće Korona virus, njegove mutacije i eventualna vakcina.

Ukoliko Vi želite da saznate opcije za štednju ili investiranje, kontaktirajte nas klikom OVDE

Autor: www.polisaosiguranja.rs