Izmenjena naknada NSZ-a – promena načina obračuna – Polosi team