Izmenjena naknada NSZ-a – promena načina obračuna 2 – Polosi team