Garancija na laptop – konačno zaštićen potrošač – dobio nov uređaj

Osnovni sud u Užicu doneo je presudu koja bi morala da promeni odnos trgovaca prema potrošačima i ohrabri građane da, ukoliko nisu zadovoljni, bez bojazni presaviju tabak i na ovaj način zaštite svoja prava. Garancija na laptop nije ispoštovana na adekvatan način.

Ovako je postupio i kupac računara iz Bajine Bašte, s početka nesiguran u šta se upušta, jer nije postojala sudska praksa koja bi mu garantovala da će dobiti spor protiv trgovca, piše Politika.

Laptop koji je, u februaru prošle godine, kupio kod poznatog regionalnog trgovca u Užicu, pokvario se posle sedam meseci. Garancija na laptop naravno ima trajanje od 24 meseca.

Kupac je podneo reklamaciju na propisan način, ali je trgovac insistirao na popravci. Pošto nije bio zadovoljan, pozvao se na zakon i tražio nov uređaj, ali trgovac je insistirao na svome i tvrdio da kupac pravo na nov računar ima samo u prvih šest meseci.

Godinu dana kasnije, kupac je posle više pokušaja da se nagodi sa trgovcem odlučio da ga tuži, što je i učinio u februaru ove godine. Održana su ukupno tri ročišta, a prvostepena presuda u korist potrošača doneta je u junu. Trgovac se žalio Višem sudu u Užicu koji je pre mesec dana potvrdio prvostepenu presudu i stavio tačku na ovaj slučaj.

Epilog je da će ovaj spor prodavca koštati ukupno 90.000 dinara (računar i sudski troškovi), što je gotovo dvostruko više od vrednosti ovog uređaja.

Osim toga, očekuje ga i kazna kod sudije za prekršaje, jer je uređaj popravio bez dozvole kupca. “Ovo je dokaz da sudska zaštita potrošača i u našoj zemlji može da bude efikasna.

Nakon više konsultacija sa trgovcem i upozoravanja da nije dozvoljeno popravljati uređaje tokom dve godine trajanja garancije bez saglasnosti potrošača, došli smo do sudskog epiloga”, kaže Zoran Nikolić, predsednik Organizacije savetovališta Kragujevac, koji je deo Nacionalne organizacije potrošača Srbije i koji je regionalno nadležan i za ovaj deo Srbije.

On objašnjava za “Politiku” da je tokom sudskog postupka nedvosmisleno dokazano da trgovac nije ispoštovao zahtev potrošača definisan Zakonom o zaštiti potrošača koji kaže da “potrošač ima pravo da bira da nesaobraznost robe trgovac otkloni opravkom ili zamenom”.

Zakon takođe kaže da “s obzirom na prirodu robe i svrhu zbog koje ju je potrošač nabavio, popravka ili zamena mora biti izvršena u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za potrošača i uz njegovu saglasnost”.

“Zanimljiv je pokušaj trgovca da opravda nedostatak ove saglasnosti time što je kupcu ostavio rok od 24 sata da dostavi ovaj dokument. Saglasnost je, naravno, izostala, a kupac je opet obavestio trgovca da ne želi popravku, već zamenu za nov. I pored toga, trgovac je odlučio da pogazi volju potrošača”, ističe Nikolić.

Ovaj potrošač iz Bajine Bašte je iz kragujevačkog savetovališta dobio advokata sa kojim su zajedno radili na ovom predmetu. Takva mogućnost inače je predviđena programom regionalnih savetovališta za potrošače finansiranih od strane Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija. Nikolić kaže da ovaj primer treba da bude reper svim sudovima kako se efikasno i u kratkom roku mogu rešavati potrošački sporovi.

Inače, jedna od najčešćih zamerki građana je da trgovci ne žele da usvoje njihove reklamacije, a da se oni ne usuđuju da ih tuže, jer smatraju da sporovi traju dugo i da su skupi.

Takođe nedoumicu oko toga kako plaćati možete videti OVDE

izvor: Portal kamatica.com

autor: Polosi team