Digitalni evro – nova valuta u najavi – polisa osiguranja