Digitalni evro – nova valuta u najavi 2 – polisa osiguranja