Često postavljana pitanja

1. Koliko košta najjeftinije životno osiguranje?

Ovo stvarno zavisi od osiguravajućih kuća i njihovih poslovnih politika. Potrebno je da utvrdite
prvo šta Vam tačno treba i šta tačno želite pa tek nakon toga kolikoto „košta“. Konkretno, životno
štedna osiguranja se mogu ugovarat od nekih 10ak eura pa na gore. Kod većine osiguravajućih
kompanija minimum se kreće oko 20ak eura. Prosek je negde oko35-40 eura.

————————————————–
2. Koliko puta je moguće obnoviti ugovor životnog osiguranja bez štetnih posledica?

Kod većine osiguravajućih kompanija, u uslovima je definisano da je moguće to uraditi samo
jednom.

————————————————–
3. Kako odabrati najbolju osiguravajuću kuću za životno osiguranje?

Mnogo parametara učestvuje u ovom odgovoru. Jednostavno, teško je, bez direktne komunikacije
telefonom ili mail-om, utvrditi Vaše lične potrebe, preference i mogućnosti.

————————————————–
4. Da li je bolje praviti ugovor u filijali osiguravajuće kuće ili u nekoj agenciji za zastupanje?

Vama kao klijentu finansijski je potpuno nebitno gde pravite ugovor – cena je uvek ista, u
današnje vreme kalkulatori osiguranja su elektronski, web ili mob aplikacije, tako da svi prodavci
osiguranja Vam mogu ponuditi identičnu cenu. Ovo pravilo ne važi za neka imovinska osiguranja.
Ono što jeste bitno je iskustvo prodavca i komunikacija koju ostvarite sa njim.

————————————————–
5. Da li u osiguravajućoj kući postoji mogućnost pozajmice?

Pozajmica u teoriji postoji u svim osiguravajućim kućama kada su u pitanju mešovita životna štedna osiguranja. U praksi zavisi od politike osiguravajuće kuće, visine Vaše premije, trajanja
ugovora i koliko je prošlo od početka ugovora. Generalno, pre završene treće godine osiguranja ne možete očekivati da ste u mogućnosti bilo kakve pare da podignete pa tako ni predujam/pozajmnicu.

————————————————–
6. Da li je bolje štedeti u banci ili osiguravajućoj kući?

Koliko god zvučalo slično to je u stvari potpuno suprotno. Jedina sličnost je to što Vi odvajate
sredstva u oba slučaja. U današnje vreme, svakako je poterbno biti osiguran, tako da je naš savet
da o štednji razmišljate tek pošto imate i osiguranje (može i sa štednjom). Jer nema štednje ako
nema Vas ili niste zdravstveno u mogućnosti da je uplaćujete – a osiguranje pokriva baš te
slučajeva.

————————————————–
7. Kako da znamo da agent koji nam dođe kući jeste ovlašćen za rad?
Treba da ima licencu Narodne Banke Srbije sa dovolom za rad. Naravno, da li je ta licenca aktivna možete proveriti na internet stranici NBS – link:

————————————————–
8. Da li mogu da pauziram sa plaćanjem i koliko dugo?

Pauza je moguća ali je različita od kompanije do kompanije – to je jasno definisano u uslovima i
možete tražiti da Vam savetnik taj član ugovora jasno pokaže!

————————————————–
9. Zašto postoje razlike u ceni kod putnih osiguranja?

Kao kod prodaje svakog proizvoda i usluge, cena je definisana politikom same osiguravajuće
kuće, ono na šta Vi treba da obratite pažnju na koju sumu ste osigurani i koja su pokrića – to
takođe može diktirati cenu.

————————————————–
10. Šta je to MALUS?

Malus je doplata premije osiguranja koja se zaračunava onim osiguranicima/ugovaračima
osiguranja koji su u proteklom periodu (jedna ili više godina), imali određen broj šteta (dve ili
više) a obračunava se za individualan, nepovoljniji odnos plaćene premije i nadoknađene štete.
Ovo je različito od povećanja premijske stope za naredni period kao rezultat činjenice da su
isplaćene štete u ranijem razdoblju znatno premašile ukupno uplaćenu premiju osiguranja.

————————————————–

11. Da li je moguće produžiti putno osiguranje iz inostranstva?

Da ali ne kod svih osiguravajućih kompanija. Obavezno pri skalpanju ugovora ako vam je to bitno, pitajte za tu klauzulu. Nemaju sve kompanije iste uslove.

————————————————–
12. Da li putno osiguranje refundira troškove?
Kod putnog osiguranja je definisano da, kada Vam zatreba, nazovete call centar koji će Vas
usmeriti na najbližu zdravstvenu ustanovu. Uglavnom funkcioniše po principu predugovorene
usluge gde Vi nemate nikakvu obavezu plaćanja pa naknadnog refundiranja troškova. Ali ako se to
desi, potrebno je da sačuvate lekarske upute i fiskalne račune.

————————————————–
13. Kome se obraćamo kad nastupi šteta?

Naš predlog je da to bude savetnik osiguranja sa kojim ste sklopili ugovor ali je naravno uvek
otvorena opcija obraćanja direktno osiguravajućoj kompaniji kod koje imate ugovor o osiguranju.

————————————————–
14. Šta znači kad se kaže da je polisa hartija od vrednosti?

To znači da je NBS nju definisali kao takvu, da ona sama po sebi ima neku svoju finansijsku
vrednost – naravno zavisno od vrste osiguranja i vremena koje je proteklo od početka osiguranja.
Recimo ukoliko izgubite polisu životnog osiguranja, da biste dobili duplikat potrebno je da preko Službenog glasnika objavite da ste izgubili original.

————————————————–
15. Zašto se dešava da je osigurana suma manja od uložene premije?

Mnogo parametara određeju osiguranu sumu i odgovor je mnogo kompleksniji – za njega je ipak potreban razgovor ili neki drugi način direktnog kontakta ali u suštini – osigurana suma se zasniva na Vašim godinama, polu, zanimanju, zdravstvenom stanju i najbitnije koliki deo same premije ide na osnovnu osiguranu sumu a koji na neka dodatna osiguranja.

————————————————–
16. Da li može polisa životnog osiguranja da se plaća dinarski?

Većina osiguravajućih uća je omogućila takav način plaćanja ali ipak pre potpisivanja obavezno
pitajte za opcije i dinamiku plaćanja Vašeg savetnika osiguranja.

————————————————–
17. Koliko u Srbiji postoji osiguravajućih kuća i koja je najbolja?

Trenutno je aktvino preko 10 osiguravajućih kompanija a odgovor na to koja je najbolja je manje bitan nego koja je najbolja za Vas. A to ćete saznati nakon razgovora sa našim savetnikom osiguranja klikom OVDE

————————————————–
18. Da li su bolje domaće ili strane osiguravajuće kuće?

Kod nas od većih osiguravajućih kompanija samo još jedna je domaća tako da uglavnom, struktura vlasništva nije nešto što određuje kvalitet usluge koju ćete dobiti.

————————————————–

19. Šta podrazumeva osiguranje potraživanja?

Osigurano potraživanje sastoji se od iznosa koji kupac duguje osiguraniku, zateznih troškova nabavke, i troškova koje plaća osiguranik: prilikom pokušaja naplate naknade iz osiguranje,
povraćaja robe ili pokušaja prodaje povraćene robe.

————————————————–
20. Da li bolestan čovek može da se osigura?

Na ovo pitanje odogovor je kompleksan jer zavisi kakvo je zdravstveno stanje klijenta kao i koja je bolest u pitanju. Ukoliko želite konkretan odgovor klikom OVDE ćete biti u mogućnosti da razgovarate sa nekim iz našeg ekspertskog tima savetnika iz oblasti osiguranja.

————————————————–
21. Da li osigurana suma može da se isplaćuje u vidu penzije?

Postoje načini rentnog isplaćivanja osiguranja (uglavnom se vezuje za jednokratne uplata) ali opet,
to zavisi najviše od

————————————————–
22. Da li polisa životnog osiguranja važi u celom svetu?

Da, naravno sa svim važećim posebnim uslovima koje dobijete od osiguravajuće kuće.

————————————————–
23. Da li postoji osiguranje za kućne ljubimce?

U Srbiji to tržište još nije razvijeno, trenutno najbolju – jedinu ponudu ima Generali osiguranje. Pošto sa njima imamo sjajnu saradnju, ponudu za takvo osiguranje možete dobiti klikom OVDE

————————————————–
24. Da li se autoodgovornost naplaćuje kod moje osiguravajuće kuće ili drugog učesnika udesa, da li je to vezano za krivicu onog koji je izazvao udes ili svako naplaćuje u svojoj osiguravajućoj
kući?

Zavisi od toga ko je kriv. Onaj ko nije ima pravo da se naplati od osiguravajuće kuće krivca. Samo kod kaska se može naplatiti i Vaša opravka ukoliko ste krivi ali i za to je potrebno dobro protumačiti uslove ugovora.

————————————————–
25. Da li mogu da tokom osiguranja menjam naslednika polise životnog osiguranja?

Da, to je moguće.

————————————————–
26. Koliko je pouzdano sklapanje ugovora preko interneta?

Neka osiguranja kao što su putno, manja osiguranja imovine i eventualno autoosiguranje je moguće sklopiti putem interneta sa 100% sigurnosti jer su parametri fiksni i jasno definisani.
Životno osiguranje, zdravstveno osiguranje, osiguranje kompanije, farme i veće imovine su takve
vrste osiguranja za koje je bolje odovojiti vreme za sastanak sa agentom osiguranja.

————————————————–
27. Da li mi treba Kasko ako se ne plašim krađe?

Naravno, jer usled sudara, kada dođe do oštećenja Vašeg vozila, često je zamena jednog dela skuplja od premije celog kasko osiguranja

————————————————–
28. Da li su bonus i malus vezani za vozača ili vozilo?

Vezani su za vozača, u slučaju prodaje vozila ne prenose se na novog vlasnika.

————————————————–
29. Koliko košta osiguranje domaćinstva?
To naravno zavisi od veličine i vrednosti nekretnine ali manji stanovi se mogu osigurati i za 200 dinara dok je neki prosek od 600 do 800 dinara mesečno.

————————————————–
30. Da li je moguće osigurati stvari domaćinstva?

Da, stvari se mogu osigurati, samo treba jasno definisati koje, na koji način i od kojih opasnosti.