Autoosiguranje i problemi sa provizijama

Autoosiguranje je veliki problem za sve osiguravajuće kuće – jer je veliki mamac zbog svoje atraktivnosti i ogromnog obrta finansijskih sredstava.Samo autoosiguranje je specifičan problem jer predstavlja najmasovnije osiguranje jer je naravno po zakonu obavezno.

Neke njegove specifičnosti možete pročitati OVDE

I zbog toga nekada osiguravajuće kuće posegnu za ne baš poslovnim i profesionalnim rešenjima kako motivisati prodaju takvih polisa i kako privoleti klijenta da izabere baš njihovu kuću.

Dole je članak o tom problemu kod naših komšija u Republici Srpskoj.

 

**Tržište osiguranja od auto-odgovornosti u Republici Srpskoj je pred kolapsom zbog brojnih malverzacija i nepravilnosti koje su dovele do problema s likvidnošću osiguravajućih društava.

Prema saznanjima “Nezavisnih”, od 25 društava koja se na teritoriji RS bave ovim vidom osiguranja, trećina je u ozbiljnim finansijskim problemima, a sve zbog nelegalnih popusta i benefita koje su vozači dobijali kako bi bili “privoljeni” da polisu zaključe u određenoj osiguravajućoj kući.

Pojednostavljeno, dobar deo vozača u slučaju da napravi štetu ili da je pretrpi, ne bi mogao da ostvari svoje pravo na nadoknadu jer pojedina društva nemaju dovoljno novca pa bi proces morao da ide preko suda ili da se tuži suprotna strana, tačnije ona koja je prouzrokovala štetu, a što je proces koji traje mesecima pa i godinama.

Zbog eskalacije problema, u celu priču se uključila i Agencija za osiguranje Republike Srpske, koja je donela smernice za postupanje društava za osiguranje prilikom sklapanja ugovora o osiguranju, a koji u slučaju da se one ne poštuju, predviđa kazne i do 200.000 maraka, kao i trajno oduzimanje dozvole za rad. Smernice na snagu stupaju 1. novembra ove godine.

Iz Agencije navode kako je i dalje prisutna nedozvoljena praksa, koja se ogleda u davanju različitih neposrednih i posrednih pogodnosti osiguranicima prilikom zaključivanja ugovora o osiguranju te u pogrešnoj primeni odredaba o bonusu i malusu, odnosno određivanja ispravnog premijskog razreda.

“Pogodnosti osiguranicima su obuhvatale vraćanje dela uplaćene premije osiguranja, plaćanje usluga tehničkih pregleda, izdavanja bonova za gorivo osiguranicima, plaćanje usluga reklama na vozilu osiguranika te drugim vidovima usluga kojima se na posredan način umanjuje obračunata premija osiguranja, odnosno daje popust suprotno propisanom načinu obračuna premije.

Ovakve prakse uzrok su povećanja troškova društava za osiguranje iznad propisanog režijskog dodatka, čime su društva za osiguranje izložena riziku nesolventnosti i nelikvidnosti, odnosno ugroženo je akumuliranje sredstava za pokriće tehničkih rezervi osiguranja.

Javljaju se negativne posljedice po lica koja imaju pravo na osiguravajuće pokriće i naknadu iz osiguranja, te dobrobit i stabilnost industrije osiguranja Republike Srpske”, navodi se na sajtu Agencije za osiguranje RS.

Milomir Durmić, predsednik Skupštine Udruženja osiguravajućih društava u RS, kaže kako su problemi u posljednje vreme eskalirali te da je tržište nesređeno.

“Agencija je u zadnjem periodu utvrdila da dolazi do momenta da će biti ugroženi interesi naših osiguranika time što su osiguravajuća društva počela da vantarifne popuste daju nasumično i bez kontrole te da će biti ugroženo kompletno tržište osiguranja, a time će i svi osiguranici pretrpeti štetu na način da u slučaju pričinjene štete, onaj ko je oštećen neće moći adekvatno biti obeštećen”, kaže on.

“Ukoliko se one primene na tržištu, osiguranici će biti sigurni da ukoliko naprave eventualnu štetu da će osiguravajuće društvo biti u stanju da tu meru izmiri i plati.

Ovim merama će u potpunosti biti zaštićena oštećena lica, znači ona koja pretrpe štetu. Osiguravajuća društva bi trebalo da dođu u bolji položaj i da mogu izmirivati svoje obaveze, a da građani budu sigurni da za onaj novac koji su uplatili mogu da očekuju pravnu zaštitu”, kazao je on.

Inače, o ovom problemu Udruženje osiguravajućih društava u petak je raspravljalo na sjednici Skupštine, koja je održana u Privrednoj komori RS. Formiran je i Izvršni odbor, na čijem čelu je upravo Mišanović, a koji bi trebalo da bude produžena ruka Agenciji u rješavanju ove problematike koja traje godinama unazad.**

izvor:  tekst pod ** objavljen na portalu nezavisne.com 28.10.2017.

autor: Polosi team