Agrokor postaje Fortenova

Agrokor s današnjim danom odlazi u prošlost, a s radom započinje Fortenova grupa koja će preuzeti poslovanje Agrokor grupe.

Od ukupno 159 kompanija koje deluju u sastavu Agrokor grupe, implementacijom nagodbe 47 neodrživih kompanija se stvara novo društvo Fortenova grupa. Takođe” će poslovanje Konzuma nastaviti kao Konzum plus, Jamnice kao Jamnica plus itd.

Udeli u preostalih 30 hrvatskih održivih kompanija preneće se na Fortenovu grupu. Po prenosu udela, te kompanije izlaze iz postupka vanredne uprave.

Udeli 82 kompanije koje su izvan Hrvatske kao i onih koje nisu u postupku vanredne uprave na Fortenovu grupu će se prenositi kada i ostala imovina. Prenosi će se evidentirati skladno zakonima merodavnih jurisdikcija. To će se uraditi što je ranije moguće i na troškovno najefikasniji način.

Postupak vanredne uprave će formalno trajati dok se ne završi postupak pripajanja starih, neodrživih društava Agrokora d.d. i dok on ne bude brisan iz sudskog registra.

Za danas je sazvana i prva skupština vlasnika nove Fortenove grupe. Ta će se skupština održati u Amsterdamu. Mogu da joj prisustvuju svi koji imaju depozitarne potvrde. Na toj će skupštini između ostalog, odlučivati i o imenovanju članova Upravnog odbora Fortenove grupe i njihovim naknadama.

U Upravnom odboru će biti ukupno devet članova, od kojih je osam neizvršnih članova i jedan izvršni član, prenose regionalni mediji.

uredio: Polosi team

autor: Blic